Bogudgivelse

Den lille guide til børns opsparing

I bogen kommer Tobis medstifter, Jacob Munk-Stander, rundt om alle dele af opsparing og investering på vegne af børn.

Bogen hjælper dig med at finde formålet og den økonomiske målsætning for dit barns langsigtede opsparing og giver dig værktøjerne til at opnå den igennem en handlingsorienteret opsparingsplan for hele familien.

Læs et uddrag af bogen

Om bogen

Bogen "Den lille guide til børns opsparing" er skrevet til forældre og bedsteforældre, som gerne vil starte en langsigtet opsparing til deres børn eller børnebørn.

I bogen kommer vi således rundt om alle dele af at spare op og investere på vegne af sit barn eller barnebarn herunder regler for pengegaver til børn. Vi gennemgår hvilke typer af konti, der findes herunder hvordan man kan komme i gang med at investere for at få opsparingen til at vokse over tid og dermed modvirke inflationen.

Igennem bogen hjælper vi dig med at lægge en handlingsorienteret opsparingsplan for dit barn eller barnebarns langsigtede opsparing. Det gør vi ved at besvare to helt essentielle spørgsmål:

  1. Hvad er formålet med opsparingen?
  2. Hvordan kan formålet indfries?

Vi bruger formålet med opsparingen til at komme frem til en økonomisk målsætning og en tidshorisont for hvornår den skal være opnået. Ved efterfølgende at tage stilling til risikoprofil kan vi lægge en handlingsorienteret opsparingsplan, som viser præcis hvor meget du og evt. resten af familien skal spare op månedligt eller årligt for at opnå den økonomiske målsætning.

Når du har læst bogen er du godt rustet til at give dit barn eller barnebarn den bedste økonomiske start på voksenlivet.
Foto af Jacob Munk-Stander

Jacob Munk-Stander

Om forfatteren

Jacob Munk-Stander er medstifter af Tobi, som er en digital investeringsrådgiver, der hjælper børnefamilier med at investere deres børns langsigtede opsparing.

Tidligere har Jacob være management konsulent og rådgivet nogle af Danmarks største virksomheder om innovation, design og udvikling af nye digitale produkter og forretningsmodeller.

Jacob er uddannet kandidat i datalogi fra Københavns Universitet suppleret med en HD 1. del og 2. del i afsætning fra Copenhagen Business School (CBS).

Jacob er gift med Stine og sammen har de pigerne Luna på 9 år og Ida på 6 år.

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 - Introduktion

I bogens første kapitel gennemgår vi to vigtige begreber, som har stor betydning for vores børns langsigtede opsparing:

Inflationen som gør at vores børns opsparing hvert år mister værdi. Faktisk vil inflationen gøre at den opsparing vi laver til vores børn i dag har mistet cirka 35% af sin værdi om 21 år.

Effekten af renters rente som betyder at selv små forskelle i renter med årene kan reducere den negative effekt af inflationen.

Introduktionen beskriver således hvorfor det er vigtigt at komme igang med at spare op til sit barn så tidligt som muligt og forholde sig til hvordan man vælger at spare op over årene.

Kapitel 2 - Opsparings- og investeringsmuligheder

Der er et væld af opsparings- og investeringsmuligheder når det kommer til at spare op til ens børn og børnebørn. Her er det vigtigt at holde tungen lige i munden da der er klare økonomiske fordele for dit barns opsparing ved at vælge den eller de rigtige muligheder.

I dette kapitel går vi i dybden med:

Vi beskriver også hvordan man ved at investere i de rigtige typer af investeringsprodukter kan give sit barn et skattefrit investeringsafkast ved at bruge barnets frikort/personfradrag. Dét alene kan gøre en kæmpe forskel for størrelsen af dit barns opsparing.

Efter at have læst kapitlet har du det fulde overblik over de byggeklodser vi senere i bogen skal bruge til at lave en handlingsorienteret og realistisk opsparingsplan for dit barn.

Kapitel 3 - Skatteregler for pengegaver til børn

Reglerne for at give pengegaver i Danmark er desværre komplekse. Vi gennemgår derfor gavereglerne når forældre og bedsteforældre giver pengegaver til deres børn og børnebørn. Vi kommer også rundt om forskelle i reglerne når pengegaverne bliver investeret.

Efterfølgende uddyber vi hvorfor det er en god idé at lave et gavebrev ved større pengegaver ligesom vi gennemgår hvordan arveforskud adskiller sig fra pengegaver. Til slut gennemgår vi mulighederne i at give et rentefrit familielån for helt at undgå gaveafgiften ved større pengegaver til myndige børn.

Kapitel 4 - Opsparingens formål og økonomiske målsætning

Langsigtet opsparing til børn er næsten lige så uhåndgribeligt som pension til voksne. I kapitel fire tager vi derfor hul på en diskussion af opsparingens formål for på den måde at gøre den mere håndgribelig. Vi hører i et interview med børne- og socialminister Mai Mercado (K) hvilken fremtid vores børn kommer til at vokse op i.

Det bruger vi som udgangspunkt for en diskussion af hvad det er vi ønsker at spare op til på vegne af vores børn. Er det et konkret beløb eller er det eksempelvis muligheden for at komme ud og opleve verden efter endt skolegang? Når du er skarpere på formålet bliver det også lettere at finde motivationen til at komme i gang med at spare op.

Med formålet i hånden kan vi nu sætte et konkret tal på den økonomiske målsætning. Her er det vigtigt at tage højde for inflationen hvilket vi hjælper dig med så opsparingen om mange år er realistisk til at opnå formålet.

Samlet giver kapitlet dig et håndgribeligt formål med opsparingen samt den rigtige økonomiske målsætning du skal bruge når opsparingsplanen skal udarbejdes i næste kapitel.

Kapitel 5 - Opsparingsplan for at indfri den økonomiske målsætning

Vi er nu kommet til den vigtigste del af bogen. I kapitel fem viser vi nemlig hvordan byggeklodserne skal sættes sammen for at lave en handlingsorienteret opsparingsplan:

Med udgangspunkt i byggeklodserne viser vi dig helt konkret hvordan du trin for trin kan lægge en realistisk opsparingsplan. Opsparingsplanen opnår den økonomiske målsætning til den planlagte tid og med udgangspunkt i dine og familiens drømme og økonomiske muligheder.

Kapitel 6 - Opsamling

Vi arbejder på at lancere onlineudgaver af de værktøjer vi gennemgår i bogen:

Indtil vores onlineudgaver er klar har vi lavet et Excel-ark, som du også kan bruge.

Download værktøjer fra bogenKøb bogen på forlagets hjemmeside

Fakta om bogen

Titel
Den lille guide til børns opsparing

ISBN 
978-87-94086-53-0

Sprog 
Dansk

Forfatter 
Jacob Munk-Stander

Udgave
3. oplag

Udgivelsesdato
28. september 2021

Forlag 
Muusmann Forlag og Forlaget Penge

Sideantal 
160 sider

Formater
Papir, E-bog og Lydbog

Så let kommer du i gang

Kom i gang på 10 minutter

Det tager ca. 10 minutter at oprette en konto, og det kan klares fra din mobil, tablet eller laptop i sofaen, når ungerne er puttet. Undervejs skal du uploade billed-ID af dig selv, og af dit barn (fx et sundhedskort, dåbs- eller navneattest).

1. Besvar et par spørgsmål

Fortæl os om dig og dit barn, hvor meget der skal investeres og tidshorisonten.

2. Få din investeringsprofil

Vi stiller dig en række spørgsmål for at finde frem til din risikoprofil. Når du har svaret på spørgsmålene kommer vi med vores anbefaling til en investeringsprofil. Har du oprettet flere børn, så får hvert barn en individuel investeringsprofil baseret på tidshorisonten for barnet, den ønskede skatteprofil samt din risikoprofil.

3. Overfør penge

Når Tobi-kontoen er godkendt, kan du overføre et beløb med det samme, sætte en automatisk overførsel i gang og dele kontonummeret med bedsteforældre, hvis de vil bidrage.

4. Følg med

Nu er dit barns Tobi-konto klar og bliver automatisk investeret ud fra din valgte investeringsprofil. Herefter er der ikke andet end at læne sig tilbage og følge med via app’en. Som tiden går vil vi foreslå nye investeringsanbefalinger, der passer til barnets alder.

Tab 1

Tab 2

Tab 3

Tab 4

Kom i gang

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V