Tobi firmaaftale

Aktivér dine medarbejderfordele

Som medarbejder med en Tobi firmaaftale, skal du aktivere dine fordele.
Det klares hurtigt ved at udfylde de tre felter nedenfor.

Indtast den email du brugte/har tænkt dig at bruge som brugernavn til Tobi.

Bemærk!

Når din ansættelse stopper, så ophører din firmaaftale. Dit barns Tobi-opsparing kan naturligvis fortsætte på almindelige betingelser for privatkunder. Det vil ske helt automatisk, når firmaaftalen ophører. Konkret betyder det, at vores månedlige rådgivningshonorar hæves fra 0% til 0,60% af værdien af de samlede investeringer. Uanset om du er på en firmaaftale eller en privataftale kan du altid lukke dit barns Tobi-konto.

  • Mange tak! Vi har modtaget dine information. Vi sørger for at aktivere dine medarbejderfordele!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V