Guides
Pengegaver til børn

Pengegaver til børn

Denne guide beskriver, hvordan det forholder sig med beskatning af større pengegaver til børn. Man skal nemlig betale gaveafgift hvis det er et stort beløb, men hvor stort beløbet må være afhænger af din relation til barnet. Læs med her for at blive klogere.

Se hvor meget du kan give i pengegaver på tværs af familien

Jeg ønsker at give en pengegave til min/mit...

Du kan skattefrit give op til 74.100 kr. til hver af dine børn og børnebørn i 2024.

Nedenfor gennemgår vi særlige forhold for plejebørn, adoptivbørn og børn i sammenbragte familier.

Du kan frit overføre kontantgaver til din ægtefælle ❤️

Du kan skattefrit give 74.100 kr. til hver af dine forældre eller stedforældre i 2024.

Du kan skattefrit give 74.100 kr. til hver af dine bedsteforældre i 2024.

Beløbsgrænsen for en skattefri pengegave til dit svigerbarn afhænger af, om dit svigerbarns ægtefælle (dit barn) er i live eller afdød.

Hvis dit svigerbarns ægtefælle er i live kan du skattefrit give
‍25.900 kr. til dit svigerbarn i 2024.

Hvis dit svigerbarns ægtefælle er afdød kan du skattefrit give
74.100 kr. til dit svigerbarn i 2024.

Du kan skattefrit give 74.100 kr. til din samlever eller plejebørn i 2024.

Samlever og plejebørn omfatter...

 • Personer som du har haft fælles bopæl med de sidste to år, før gaven blev givet. I skal bo sammen, når gaven gives.  
 • Personer, som du tidligere har haft fælles bopæl med i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig.
 • Plejebørn når de har haft bopæl hos dig (gavegiver) i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos dig (gavegiver) sammen med plejebarnet.

Giver du en gave til dine søskende (eller andre uden for familien), skal modtageren skrive gaven på årsopgørelsen som anden indkomst (rubrik 20) 💸

Giver du mere er gaveafgiften på 36,25 pct af det beløbet overskrider beløbsgrænsen.

Lad os slå fast med det samme at almindelige gaver til jul, fødselsdag, barnedåb og konfirmation af beskeden værdi er skattefri. Vi taler derfor i denne guide om større pengegaver.

Gaveafgift ved pengegaver til børn

Skat fastsætter hvert år en beløbsgrænse for, hvad der betragtes som en større pengegave. Reglerne tager udgangspunkt i, hvilket tilhørsforhold de, der giver gaven, har til barnet. I guiden her fokuserer vi på:

 • Pengegaver fra forældre
 • Pengegaver fra olde- og bedsteforældre
 • Pengegaver fra andre end den nærmeste familie

Tobi rådgiver ikke om skat, men vi har forsøgt at danne et overskueligt overblik. Du kan altid selv gå på skat.dk/gaver og følge med i de gældende regler og beløbsgrænse.

Pengegaver fra forældre til børn

Som forælder kan du skattefrit give hvert af dine børn 74.100 kroner om året (2024). To forældre kan altså tilsammen give 148.200 kroner om året (2024) til hvert af deres børn. I denne sammenhæng sidestilles stedforældre, adoptivforældre og plejeforældre med forældre.

Sammenbragte familier

Hvis familien er sammenbragt, og I ønsker at give pengegaver til stedbørn, er der dog forskel på, om I er gift eller ej. Lad os forestille os en familie bestående af tre børn – moderen har et barn fra et tidligere forhold, faderen har tilsvarende et barn fra et tidligere forhold, og sammen har de et fælles barn:

 • Far og mor er gift
  Hvis mor og far i den sammenbragte familie er gift, vil alle tre børn kunne modtage skattefri pengegaver op til beløbsgrænsen fra begge forældre, det vil sige op til 148.200 kroner til hvert af de tre børn om året.
 • Far og mor er ikke gift
  Hvis mor og far i den sammenbragte familie ikke er gift, er det kun deres fælles barn, der kan modtage 148.200 kroner, mens børnene fra tidligere “kun” kan modtage 74.100 kroner fra deres respektive forælder.

Pengegaver fra bedsteforældre til børn

Som bedsteforælder kan du skattefrit give hver af dine børnebørn 74.100 kroner om året (2024).

Det betyder, at et barn i princippet årligt kan modtage 74.100 kroner skattefrit fra henholdsvis mormor, morfar, farmor og farfar, det vil sige i alt 296.400 kroner skattefrit.

‘Bedsteforældre’ omfatter i øvrigt både bedsteforældre, oldeforældre og tipoldeforældre, og du betegnes også som bedsteforælder for stedbørnebørn (såfremt ens barn er i en sammenbragt familie, hvor forældrene er gift) samt for adoptivbørnebørn og plejebørnebørn .

Fælles gave fra bedsteforældre

Ønsker fx farmor og farfar tilsammen at give et stort beløb, kan man undgå gaveafgift ved at dele beløbet op, så halvdelen gives af hver af dem. Af hensyn til dokumentation af dette over for Skat er det bedst, at pengene overføres fra konti i henholdsvis farmors navn og farfars navn frem for en konto i begges navn.

Pengegaver til børn fra andre end den nærmeste familie

Umiddelbart skulle man tro, at en pengegave fra en gudmor, moster eller onkel var harmløs i en skattemæssig sammenhæng, men sådan forholder det sig ikke.

Konkret er alle andre end forældre og bedsteforældre ikke at anse som en del af den nærmeste familie, uanset hvor tæt man er forbundet med hinanden i hverdagen. I stedet må man kun give en pengegave der er “passende” i størrelsen ift. anledningen.

Skat har dog ikke nogen fast grænse for hvad der er passende så det gør det lidt svært i praksis hvis man gerne vil give en større gave og ikke - set fra Skats side - er den nærmeste familie.

Det tætteste man kan finde er at Landsskatterettens sekretariat i 2018 fandt at 5.000 kroner var et passende niveau til en lejlighedsgave, så det er muligvis en rettesnor, man kan tage med i sine betragtninger skriver de statsautoriserede revisorer BDO Danmark.

Gaven skal, hvis den falder uden for den “almindelige” gave, indberettes på årsopgørelsen som anden personlig indkomst (rubrik 20) . Her kan barnets frikortsbeløb dog bruges, hvis ikke barnet har haft anden indkomst.

Husk! Er du det mindste i tvivl, anbefaler vi, at du besøger skat.dk/gaver og evt. kontakter Skat for at blive klogere sammen med dem.

Skat af pengegaver der investeres

Når en pengegave investeres i obligationer eller aktier er udgangspunktet at barnet beskattes af renter, udbytter og kursgevinster.

Forældre beskattes af renter og udbytter, men ikke med Tobi

Det gælder dog at hvis du som forælder giver dit barn en pengegave, som investeres, så er du skattepligtig af henholdsvis renter og eventuelt årligt udbytte fra investeringer foretaget i barnets navn til og med det år, hvor dit barn fylder 18 år.

I Tobi udbetales der ikke udbytte ligesom der ikke forventes renter af de investeringsprodukter vi anbefaler. Så investerer du dit barns opsparing via Tobi bliver du ikke beskattet som forælder 👍

Pas på: Penge fra forældre til bedsteforældre til børnebørn kan være ulovligt

Indenfor familien må man gerne give det samme beløb også “opad” - dvs. at forældre må give det samme beløb til deres egne forældre (bedsteforælderen) som til deres eget barn. Det kunne derfor i princippet være nærliggende, at forælderen gav en pengegave til bedsteforælderen, som så gav en pengegave på samme beløb til barnebarnet .

Det er dog meget uklart om Skat vurderer at det er lovligt eller ej. Således kan Skat vælge at vurdere, at beløbet i realiteten var en pengegave fra forælderen til barnet, og derfor se bort fra, at bedsteforælderen har været inde over. Forælderen skal så både betale skat og sandsynligvis også en bøde oveni.

Vores anbefaling er derfor at man holder sig fra dette eller i hvert fald får en skriftlig vurdering fra Skat for at have alt på det rene til evt. fremtidig dokumentation.

Forældre beskattes når man investerer i eget navn

Nogle forældre og bedsteforældre vælger at købe en eller flere aktier til deres barn eller barnebarn i sit eget navn for at give dem videre på et senere tidspunkt. Hvis du køber aktien til dit eget depot, så skal du være opmærksom på, at så længe aktierne står i dit navn, vil eventuelle udbytter tælle med i din egen aktieindkomst ligesom værdien af aktierne vil være værdien på tidspunktet man giver dem videre hvor du skal betale skat af evt. gevinster som havde du solgt dem selv.

Her vil vi foreslå et mere simpelt alternativ: Forældrene opretter en investeret opsparing med Tobi i barnets navn, og herefter kan både forældre, bedsteforældre og andre i familien bidrage til barnets opsparing - naturligvis under hensyn til de øvrige regler for pengegaver, som er beskrevet ovenfor.

Beregning og betaling af gaveafgift

Hvis man i løbet af året giver gaver med en samlet værdi over den årlige beløbsgrænse, skal man anmelde dette til Skat og samtidig betale en gaveafgift på 15 procent af det beløb, som overstiger beløbsgrænsen. På skat.dk/gaver kan du beregne dig frem til gaveafgiftens størrelse.

Gavebrev og båndlagte gaver

Når man giver store beløb i pengegaver, er det en god idé at dokumentere gavens værdi i et gavebrev sammen med betingelser for gaven for at sikre, at der ikke hersker nogen tvivl om formålet set fra Skats side. Gavebrevet vedhæfter man sin gaveanmeldelse til Skat.

Et almindeligt gavebrev er en rimelig simpel størrelse, men ved betydelige beløb vil det være en god idé at få det udarbejdet professionelt hos en advokat eller via en onlineservice som f.eks. LegalHero.

Man kan båndlægge en pengegave, så der opsættes bestemmelser for, hvornår og hvordan barnet kan råde over beløbet. Igen kan det være en god idé at tale med en professionel herom.

March 21, 2024
Så let kommer du i gang

Kom i gang på 10 minutter

Det tager ca. 10 minutter at oprette en konto, og det kan klares fra din mobil, tablet eller laptop i sofaen, når ungerne er puttet. Undervejs skal du uploade billed-ID af dig selv, og af dit barn (fx et sundhedskort, dåbs- eller navneattest).

1. Besvar et par spørgsmål

Fortæl os om dig og dit barn, hvor meget der skal investeres og tidshorisonten.

2. Få din investeringsprofil

Vi stiller dig en række spørgsmål for at finde frem til din risikoprofil. Når du har svaret på spørgsmålene kommer vi med vores anbefaling til en investeringsprofil. Har du oprettet flere børn, så får hvert barn en individuel investeringsprofil baseret på tidshorisonten for barnet, den ønskede skatteprofil samt din risikoprofil.

3. Overfør penge

Når Tobi-kontoen er godkendt, kan du overføre et beløb med det samme, sætte en automatisk overførsel i gang og dele kontonummeret med bedsteforældre, hvis de vil bidrage.

4. Følg med

Nu er dit barns Tobi-konto klar og bliver automatisk investeret ud fra din valgte investeringsprofil. Herefter er der ikke andet end at læne sig tilbage og følge med via app’en. Som tiden går vil vi foreslå nye investeringsanbefalinger, der passer til barnets alder.

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V