Guides
Forstå inflation

Forstå inflation

Ordet inflation er latin for "oppustning" og beskriver fænomenet hvor det generelle prisniveau i et samfund stiger

Se hvor meget du kan give i pengegaver på tværs af familien

Jeg ønsker at give en pengegave til min/mit...

Du kan skattefrit give op til 74.100 kr. til hver af dine børn og børnebørn i 2024.

Nedenfor gennemgår vi særlige forhold for plejebørn, adoptivbørn og børn i sammenbragte familier.

Du kan frit overføre kontantgaver til din ægtefælle ❤️

Du kan skattefrit give 74.100 kr. til hver af dine forældre eller stedforældre i 2024.

Du kan skattefrit give 74.100 kr. til hver af dine bedsteforældre i 2024.

Beløbsgrænsen for en skattefri pengegave til dit svigerbarn afhænger af, om dit svigerbarns ægtefælle (dit barn) er i live eller afdød.

Hvis dit svigerbarns ægtefælle er i live kan du skattefrit give
‍25.900 kr. til dit svigerbarn i 2024.

Hvis dit svigerbarns ægtefælle er afdød kan du skattefrit give
74.100 kr. til dit svigerbarn i 2024.

Du kan skattefrit give 74.100 kr. til din samlever eller plejebørn i 2024.

Samlever og plejebørn omfatter...

  • Personer som du har haft fælles bopæl med de sidste to år, før gaven blev givet. I skal bo sammen, når gaven gives.  
  • Personer, som du tidligere har haft fælles bopæl med i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig.
  • Plejebørn når de har haft bopæl hos dig (gavegiver) i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos dig (gavegiver) sammen med plejebarnet.

Giver du en gave til dine søskende (eller andre uden for familien), skal modtageren skrive gaven på årsopgørelsen som anden indkomst (rubrik 20) 💸

Giver du mere er gaveafgiften på 36,25 pct af det beløbet overskrider beløbsgrænsen.

Hvad er inflation?

I den danske ordbog defineres inflation som:

"Stigning i prisniveauet med bl.a. et fald i pengenes købekraft til følge"

Det betyder mere konkret...

  • At priserne på f.eks. dagligvarer, energi, elektronik og services vil stige år efter år.
  • At købekraften falder. Du kan køre mere for en 50’er i dag, end dit barn vil kunne for den samme 50’er om 18 år.

Hvorfor er det relevant?

I det daglige tænker du måske ikke så meget over inflationen, men netop i relation til at spare op til børn, så kommer inflationen til at spille ind. Den lange tidshorisont vil betyde at det beløb, du er i stand til at spare op, alt andet lige vil være mindre værd, når dit barn skal bruge pengene.

Et opsparet beløb forbliver selvfølgelig det samme i kroner og øre, som det hele tiden har været, da pengene ikke forsvinder nogen steder hen. Det er derimod værdien af det opsparede beløb, som bliver forringet som årene går, som følge af inflation.

Et eksempel:

Det betyder, at hvis man f.eks. har en opsparing på 150.000 kr., så vil de 150.000 kr. idag have en værdi, der er svarende til værdien af en lille bil og hvis man har 150.000 kr. stående på sin opsparing idag, vil man derfor kunne købe en bil.

Om 18 år, vil de samme 150.000 kr., alt andet lige, ikke have den samme værdi som en lille bil, da bilens værdi relativt til kronen, vil være steget med ca. 2% hvert år gennem 18 år. Med andre ord vil kronens værdi blive forringet med 2% om året gennem 18 år og de købekraften af de samme 150.000 kr., vil derfor ikke længere være nok til at købe en tilsvarende lille bil. Man skal stedet helt op på at have 214.000 kr. for at købe en tilsvarende lille bil om 18 år.

Hvordan beregnes inflation?

Kilde: Danmarks Statistik

Inflation måles i Danmark som den procentvise ændring i forbrugerprisindekset f.eks. fra måned til måned eller fra år til år. Forbrugerprisindekset er udarbejdet af Dansk Statistik på baggrund af ca. 25.000 priser fra ca. 1.800 forskellige butikker rundt om i landet. Forbrugerprisindekset er derfor repræsentativt for det generelle prisniveau i landet.

Nationalbanken forsøger at sikre en lav og stabil inflation. Det samme gør Den Europæiske Centralbank, som har en målsætning om at holde inflationen på knap 2%. Hvis vi regner i runde tal, så vil 50.000 kr., som er blevet sparet op gennem de seneste 18 år altså svare til omkring 35.000 i nutidskroner, hvis vi tager udgangspunkt i en gennemsnitlig inflation på 2%. 

Bliv (endnu) klogere på inflation

June 16, 2023
Så let kommer du i gang

Kom i gang på 10 minutter

Det tager ca. 10 minutter at oprette en konto, og det kan klares fra din mobil, tablet eller laptop i sofaen, når ungerne er puttet. Undervejs skal du uploade billed-ID af dig selv, og af dit barn (fx et sundhedskort, dåbs- eller navneattest).

1. Besvar et par spørgsmål

Fortæl os om dig og dit barn, hvor meget der skal investeres og tidshorisonten.

2. Få din investeringsprofil

Vi stiller dig en række spørgsmål for at finde frem til din risikoprofil. Når du har svaret på spørgsmålene kommer vi med vores anbefaling til en investeringsprofil. Har du oprettet flere børn, så får hvert barn en individuel investeringsprofil baseret på tidshorisonten for barnet, den ønskede skatteprofil samt din risikoprofil.

3. Overfør penge

Når Tobi-kontoen er godkendt, kan du overføre et beløb med det samme, sætte en automatisk overførsel i gang og dele kontonummeret med bedsteforældre, hvis de vil bidrage.

4. Følg med

Nu er dit barns Tobi-konto klar og bliver automatisk investeret ud fra din valgte investeringsprofil. Herefter er der ikke andet end at læne sig tilbage og følge med via app’en. Som tiden går vil vi foreslå nye investeringsanbefalinger, der passer til barnets alder.

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V