Guides
Forstå "renters rente" - hemmeligheden bag succesfulde investeringer

Forstå "renters rente" - hemmeligheden bag succesfulde investeringer

Renters renter er penge dit barn optjener på afkastet af investeringen. På en bankkonto er der typisk tale om en fast rente. Når man investerer er der tale om et afkast, der kan variere fra år til år, men for eksemplets skyld tager vi afsæt i et 5%-afkast.

Se hvor meget du kan give i pengegaver på tværs af familien

Jeg ønsker at give en pengegave til min/mit...

Du kan skattefrit give op til 74.100 kr. til hver af dine børn og børnebørn i 2024.

Nedenfor gennemgår vi særlige forhold for plejebørn, adoptivbørn og børn i sammenbragte familier.

Du kan frit overføre kontantgaver til din ægtefælle ❤️

Du kan skattefrit give 74.100 kr. til hver af dine forældre eller stedforældre i 2024.

Du kan skattefrit give 74.100 kr. til hver af dine bedsteforældre i 2024.

Beløbsgrænsen for en skattefri pengegave til dit svigerbarn afhænger af, om dit svigerbarns ægtefælle (dit barn) er i live eller afdød.

Hvis dit svigerbarns ægtefælle er i live kan du skattefrit give
‍25.900 kr. til dit svigerbarn i 2024.

Hvis dit svigerbarns ægtefælle er afdød kan du skattefrit give
74.100 kr. til dit svigerbarn i 2024.

Du kan skattefrit give 74.100 kr. til din samlever eller plejebørn i 2024.

Samlever og plejebørn omfatter...

 • Personer som du har haft fælles bopæl med de sidste to år, før gaven blev givet. I skal bo sammen, når gaven gives.  
 • Personer, som du tidligere har haft fælles bopæl med i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig.
 • Plejebørn når de har haft bopæl hos dig (gavegiver) i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos dig (gavegiver) sammen med plejebarnet.

Giver du en gave til dine søskende (eller andre uden for familien), skal modtageren skrive gaven på årsopgørelsen som anden indkomst (rubrik 20) 💸

Giver du mere er gaveafgiften på 36,25 pct af det beløbet overskrider beløbsgrænsen.

Der er altså tale om de penge, som du tjener på dit afkast. Og der kan være store forskel på, hvor meget dine penge kan vokse over tid med renters rente - sammenlignet med kontanter på en børneopsparingskonto. Her er der tale om en situation, hvor dine penge begynder at tjene deres egne penge.

Renters rente og investering af børnenes opsparing

Modsat inflationen, så påvirker renters rente dit barns opsparing positivt. For mange er det en af de mest motiverende årsager til at investere - især når der tale om en langsigtet opsparing som en børneopsparing. Barnets opsparing bliver ganske enkelt til flere penge - helt af sig selv.

Det kan være lidt nemmere at forstå mekanikken bag renters rente med et lille eksempel:

År 1: Hvis man f.eks. vælger at investere 1.000 kr. i år 1, hvor afkastet ligger på 10%, har man ved årets udgang tjent 100 kr. i afkast og man har nu 1.100 kr. stående i stedet for de 1.000 kr., som man havde til at begynde med.

År 2: Lad os for eksemplets skyld sige at der igen året efter, i år 2, er et afkast på 10%. I stedet for at tjene 100 kr., som vi gjorde sidste år, tjener vi nu 110 kr. I afkast, eftersom 10% af 1.100 er 110.

Vi har derfor nu 1.210 kr. og har samlet tjent 210 kr. i afkast. De 210 kr. består både af rent afkast, men 10 af de 210 kr. er afkast vi har tjent på vores afkast - dvs. vi er begyndt at tjene penge på at have tjent penge. Eller med andre ord: Vores penge er begyndt at tjene deres egne penge - det er det fænomen, som renters renter dækker over.

Fremtiden: Eftersom vi bliver ved med at geninvestere gevinsten, bliver vi ved med at tjene eksponentielt flere penge år for år - såfremt vi regner med et positivt afkast.

Kontant børneopsparing vs. investeret opsparing:

Lad os tage et eksempel, hvor vi sammenligner rentesatsen på en typisk børneopsparing overfor en investeret opsparing.

Nedenfor kan du se Emma og Olivia - begge piger fik 10.000 kr. af deres forældre da de blev født. For at holde eksemplet simpelt, så lad os sige, at de ikke fik mere de næsten 18 år.

Lad os se, hvad 10.000 kr. kan blive til...

Emma - med en børneopsparingskonto

 • Emmas forældre oprettede en børneopsparingskonto til hende.
 • Banken giver 1,20% i årlig rente.
 • Efter 18 år er hendes oprindelige 10.000 kr. blevet til 12.395 kr.
 • Hun har altså tjent 2.395 kr. takket være renters rente.

Olivia - med en investeret børneopsparing

 • Olivias forældre valgte at investere hendes opsparing. (Eksemplet tager afsæt i et årligt afkast på 5%, men afkastet kan svinge fra år til år).
 • Efter 18 år er hendes oprindelige 10.000 kr. blevet til 24.066 kr.
 • Hun har haft en fortjeneste på 14.066 kr.

Takket være renters rente-effekten - og det højere afkast - er Olivias penge blevet mere end fordoblet i værdi!

Renters rente-effekten af 10.000 kr. over 18 år til en rentesats på hhv. 1,20% og et afkast på 5%

Selvom både Emma og Olivia i princippet har fået gavn af renters rente-effekten, er den ikke markant hos Emma, som har sin opsparing stående i banken til 1,20% i rente. Det skyldes at renten på hendes opsparing i forvejen er så lav, at renters rente er tilsvarende minimal.

Eksemplet viser tydeligt, hvorfor renters rente og en lang tidshorisont er relevant i forhold til en børneopsparing og investeringen heraf. Jo tidligere man kommer i gang, med at investere, jo større gevinst har man mulighed for at nå at tjene. Der er faktisk tale om en sneboldseffekt, hvor udviklingen syner langsom i starten, men over årene vil opsparingen vokse sig større og større, eftersom opsparingen vokser eksponentielt frem for lineært.

Hvad bør man overveje

Hvis vi udvider eksemplet fra før, og overfører 250 kr. hver måned til både Emma og Olivia, så svarer det til, at begge forældre over 18 år har indbetalt 64.000 kr. men pigernes respektive opsparinger vil have meget forskellig værdi:

 • Emmas kontante opsparing vil være på 64.643 kr.
  Hendes fortjeneste er på 8.660 kr.
 • Olivias investerede opsparing vil være på 110.732 kr.
  Hendes fortjeneste er på 46.732 kr.
10.000 kr. i indskud samt løbende månedlige indbetalinger på 250 kr.

Hvor passer Tobi ind i dette billede?

Tobi er præcis det tilbud, som Olivias forældre har benyttet sig af. Over en lang tidshorisont vil såvel store og små pengegaver og løbende indbetalinger bidrage til sneboldseffekten, og sikre at dit barn får meget meget mere ud af de penge I sparer op.

June 16, 2023
Så let kommer du i gang

Kom i gang på 10 minutter

Det tager ca. 10 minutter at oprette en konto, og det kan klares fra din mobil, tablet eller laptop i sofaen, når ungerne er puttet. Undervejs skal du uploade billed-ID af dig selv, og af dit barn (fx et sundhedskort, dåbs- eller navneattest).

1. Besvar et par spørgsmål

Fortæl os om dig og dit barn, hvor meget der skal investeres og tidshorisonten.

2. Få din investeringsprofil

Vi stiller dig en række spørgsmål for at finde frem til din risikoprofil. Når du har svaret på spørgsmålene kommer vi med vores anbefaling til en investeringsprofil. Har du oprettet flere børn, så får hvert barn en individuel investeringsprofil baseret på tidshorisonten for barnet, den ønskede skatteprofil samt din risikoprofil.

3. Overfør penge

Når Tobi-kontoen er godkendt, kan du overføre et beløb med det samme, sætte en automatisk overførsel i gang og dele kontonummeret med bedsteforældre, hvis de vil bidrage.

4. Følg med

Nu er dit barns Tobi-konto klar og bliver automatisk investeret ud fra din valgte investeringsprofil. Herefter er der ikke andet end at læne sig tilbage og følge med via app’en. Som tiden går vil vi foreslå nye investeringsanbefalinger, der passer til barnets alder.

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V