Guides
Sammenlign Tobi med fire andre alternativer

Sammenlign Tobi med fire andre alternativer

I denne guide gennemgår vi forskellige måder man kan spare op til sine børn. Vi kigger på hhv. Børneopsparingskonto, Børneopsparingskonto med depot, Opsparingskonto med investeringsdepot samt Aktiesparekonto

Se hvor meget du kan give i pengegaver på tværs af familien

Jeg ønsker at give en pengegave til min/mit...

Du kan skattefrit give op til 74.100 kr. til hver af dine børn og børnebørn i 2024.

Nedenfor gennemgår vi særlige forhold for plejebørn, adoptivbørn og børn i sammenbragte familier.

Du kan frit overføre kontantgaver til din ægtefælle ❤️

Du kan skattefrit give 74.100 kr. til hver af dine forældre eller stedforældre i 2024.

Du kan skattefrit give 74.100 kr. til hver af dine bedsteforældre i 2024.

Beløbsgrænsen for en skattefri pengegave til dit svigerbarn afhænger af, om dit svigerbarns ægtefælle (dit barn) er i live eller afdød.

Hvis dit svigerbarns ægtefælle er i live kan du skattefrit give
‍25.900 kr. til dit svigerbarn i 2024.

Hvis dit svigerbarns ægtefælle er afdød kan du skattefrit give
74.100 kr. til dit svigerbarn i 2024.

Du kan skattefrit give 74.100 kr. til din samlever eller plejebørn i 2024.

Samlever og plejebørn omfatter...

  • Personer som du har haft fælles bopæl med de sidste to år, før gaven blev givet. I skal bo sammen, når gaven gives.  
  • Personer, som du tidligere har haft fælles bopæl med i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig.
  • Plejebørn når de har haft bopæl hos dig (gavegiver) i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos dig (gavegiver) sammen med plejebarnet.

Giver du en gave til dine søskende (eller andre uden for familien), skal modtageren skrive gaven på årsopgørelsen som anden indkomst (rubrik 20) 💸

Giver du mere er gaveafgiften på 36,25 pct af det beløbet overskrider beløbsgrænsen.

At oprette en børneopsparing er første skridt på vejen til at give dit barn en god økonomisk start på voksenlivet. Selvom det kan føles som om, der er lang tid indtil dit barn skal flytte hjemmefra, rejse jorden rundt eller studere, kan det bogstaveligt talt godt betale sig at begynde tidligt med opsparingen.

Mange vælger den lette, men knap så smarte løsning

Når man skal i gang med at lave en opsparing til sine børn, finder man dog hurtigt ud af, at der er mange forskellige måder hvorpå dette kan gøres. Det er derfor ikke altid helt nemt at danne sig et overblik over de forskellige muligheder og samtidigt navigere i hvad forskellene er på de forskellige muligheder. Af denne årsag vælger langt de fleste den tradtionelle løsning, nemlig en børneopsparingskonto i banken, hvor pengene opspares kontant.

Det gav også god mening engang. En gang kunne indbetalinger til børneopsparingskonti nemlig trækkes fra i skat, afkastet var skattefrit, og renterne var positive. Børneopsparing var derfor en oplagt løsning, men i dag kan det give mening at kigge på alternative løsninger.

I dag kan indskuddet på en børneopsparingskonto ikke trækkes fra i skat og renten er flere steder 0%,. Dertil er der en grænse for indskud på 6.000 kr. pr. år. og 72.000 kr. i alt. Fordelen begrænser sig til, at afkastet stadig er skattefrit.

Alternativer til børneopsparingskontoen

Eftersom fordelene ved børneopsparingskontoen efterhånden er relativt få, kan det være værd at overveje alternativerne til den tradtionelle børneopsparingskonto. Mange ved godt, at de bør investere pengene, men ofte kan det føles overvældende og det kan være svært at vide hvor man skal begynde, da der kan være en masse ting man føler man skal sætte sig ind i inden. Derfor risikerer man aldrig at komme i gang, hvilket betyder at børnenes opsparing ender med at stå kontant i 18-21 år til ingen eller minimal rente, mens værdien bliver ædt op af inflationen.

Det er netop af denne årsag vi har skabt Tobi, for a gøre det så let og overskueligt som muligt, så du ikke behøver at have dårlig samvittighed over ikke at være kommet i gang.

Lad Tobi gøre arbejdet og få mere tid sammen med dit barn

Tobi er sat i verden for at hjælpe danske forældre med at investere deres børns langsigtede opsparing, dvs. børneopsparing, pengegaver og arveforskud. Vi har prøvet at gøre reglerne og mulighederne let forståelige, da vi som forældre godt ved, at der er meget andet at bruge sin tid på som forældre.

Tobi er en digital løsning, hvor du nemt kan oprette en konto til dine børn eller børnebørn. Baseret på et kort spørgeskema, bliver der dannet en investeringsprofil, og herfra er det blot at indbetale til kontoen, som bliver investeret på en måde, hvor afkastet er skattefrit, hvis det er indenfor bundfradraget. Du behøver derfor ikke sætte dig ind i forskellene mellem forskellige ETF’er og forholde dig til Skattestyrelsens positiv liste, for at sikre dig at dit barn beskattes korrekt - det ordner vi for dig.

På den måde, kan du både give dit barn en god økonomisk start på voksenlivet og samtidig nyde tiden med dem nu og her.

Du kan læse meget mere om Tobi på resten af websitet. I denne guide vil vi nu gennemgå nogle af de andre alternativer til Tobi. Vi har samlet en oversigt over 4 forskellige typer af konti, som er relevante for børns langsigtede opsparing:

  1. Børneopsparingskonto
  2. Børneopsparingskonto med depot
  3. Opsparingskonto med investeringsdepot
  4. Aktiesparekonto

1. Børneopsparingskonto

Oprettelse

En børneopsparingskonto kan oprettes af forældre, bedsteforældre og oldeforældre. Der kan kun oprettes én børneopsparingskonto per barn, og kontoen skal være oprettet, senest det år barnet fylder 14 år.

Bindingsperiode

Ved oprettelse aftaler man en bindingsperiode, ud fra hvor gammel barnet skal være, når det får udbetalt pengene på kontoen. Reglerne siger, at pengene skal være bundet i mindst 7 år, og at barnet tidligst kan få pengene udbetalt, når det fylder 14 år, og senest det år det fylder 21 år. Typisk vælger man som forælder, at kontoen skal udbetales når barnet fylder 18 år eller 21 år.

Bindingsperioden kan forlænges, men ikke forkortes, f.eks. kan man forlænge bindingsperioden fra at barnet skal være 18 år til at barnet i stedet skal være fyldt 21 år, men ikke den anden vej rundt.

Beløbsgrænser

Der er beløbsgrænser på børneopsparing, som gør, at der maksimalt må overføres 6.000 kr. om året, og i alt må der maksimalt overføres 72.000 kr. over årene.

Alle, der må oprette en børneopsparingskonto til barnet, må overføre penge til opsparingen, dvs. selv om forældrene har oprettet kontoen, kan farmor sagtens overføre også.

Fordele

Der er to fordele ved børneopsparingskontoen:

  1. renter er skattefri for barnet
  2. afkast på investeringer er skattefri for barnet.

Hverken renter eller afkast på investeringer tæller i øvrigt med i beløbsgrænserne nævnt ovenfor.

Rente

Renten på børneopsparingskonti er variabel og den gennemsnitlige rente ligger i øjeblikket på ca. 2,00%. Du kan finde den aktuelle rente i din bank her.

2. Børneopsparingskonto med depot

En børneopsparingskonto med depot er den samme kontotype som ovenstående og der findes derfor de samme fordele og begrænsninger herved.

Man kan investere en børneopsparing i puljeordninger eller igennem et værdipapirdepot. Ønsker man at investere, skal man dog være opmærksom på, at flere banker kun tillader, at man investerer i bankens egne puljeordninger, dvs. at man ikke selv kan investere pengene frit.

Puljeordning

Med puljeordning bliver barnets penge investeret i bankens puljeprodukter, som svarer til investeringsforeninger. Man kan enten selv vælge fordelingen mellem bankens puljer (selvvalg), eller lade banken håndtere det ud fra opretterens risikoprofil og kontoens tidshorisont (bankvalg). Her skal man være opmærksom på bankens faste gebyrer og omkostningsprocenter i de enkelte puljer.

Frit depot

I de banker hvor det er muligt at oprette et frit værdipapirdepot, kan man selv sammensætte barnets investeringsportefølje og handle ud fra sin ønskede investeringsstrategi. Her skal man være opmærksom på evt. handelsomkostninger, ligesom det er vigtigt løbende at holde øje med udviklingen og sikre at investeringsporteføljen matcher den ønskede risikoprofil og tidshorisonten for udløb.

Dertil er der specielle krav til hvilke typer investeringer, man må lave, og hvor stor en andel de må udgøre af den samlede portefølje.

3. Opsparingskonto med investeringsdepot

En opsparingskonto med investeringsdepot er en almindelig konto og depot uden specielle skattefordele og uden begrænsninger på indskud. På en opsparingskonto med investeringsdepot, som man f.eks. kan oprette hos Nordnet, Saxobank, Nordea, etc., kan man både investere i aktier, obligationer, ETF’er, mm.

Beskatning

Afhængigt af hvad man investerer i, vil man blive beskattet forskelligt. Så længe ens barn ikke arbejder kan hans eller hendes frikort bruges til at give et skattefrit afkast, såfremt afkastet af investeringen beskattes som kapitalindkomst. Beskatningsformen er ikke noget man selv får lov at vælge, men den afhænger derimod af hvilke investeringer man har valgt at foretage. Det er derfor en god ide at orientere sig om hvordan de forskellige produkter beskattes før man går i gang med at investere.

Kapitalindkomst forekommer typisk ved investering i investeringsforeninger baseret på obligationer, akkumulerende investeringsforeninger og ETF’er med undtagelse af de ETF’er og akkumulerende investeringsforeninger – og -fonde, der fremgår af Skattestyrelsens positivliste. For at være sikker på at afkastet på barnets investerede opsparing beskattes som kapitalindkomst, og man derved opnår et skattefri afkast ved at udnytte barnets personfradrag, kan det være en god ide at holde sig orienteret med Skattestyrelsens positivliste, da listen ofte ændrer sig fra år til år.

4. Aktiesparekonto

En aktiesparekonto er en særlig investeringskonto, hvor aktiebeskatningen er lavere end ellers. Barnets personfradrag kan dog ikke udnyttes i indkomst fra aktiesparekontoen, da der på en aktiesparekonto udelukkende kan investeres i aktieindkomstbeskattede investeringsbeviser. For at barnet kan udnytte sit personfradrag, skal afkastet nemlig være beskattet som kapitalindkomst og derfor er aktiesparekontoen først en god ide, når barnet begynder at udnytte sit personfradrag.

Indskud og afkast

Det samlede loft for indskud på aktiesparekontoen udgør 135.900 kr. (2024). Afkastet, i form af udbytte og gevinst/tab opgjort efter lagerprincippet, beskattes med 17%. Reglen om, at løbende afkast på værdipapirer modtaget i gave fra forældrene – eller købt for pengegaver fra forældrene – skal beskattes hos forældrene, gælder ikke for midler på aktiesparekontoen.

Du kan læse mere om alt dette i bogen Den lille guide til Børns Opsparing, hvor vi uddyber og prioriterer mulighederne yderligere.

March 21, 2024
Så let kommer du i gang

Kom i gang på 10 minutter

Det tager ca. 10 minutter at oprette en konto, og det kan klares fra din mobil, tablet eller laptop i sofaen, når ungerne er puttet. Undervejs skal du uploade billed-ID af dig selv, og af dit barn (fx et sundhedskort, dåbs- eller navneattest).

1. Besvar et par spørgsmål

Fortæl os om dig og dit barn, hvor meget der skal investeres og tidshorisonten.

2. Få din investeringsprofil

Vi stiller dig en række spørgsmål for at finde frem til din risikoprofil. Når du har svaret på spørgsmålene kommer vi med vores anbefaling til en investeringsprofil. Har du oprettet flere børn, så får hvert barn en individuel investeringsprofil baseret på tidshorisonten for barnet, den ønskede skatteprofil samt din risikoprofil.

3. Overfør penge

Når Tobi-kontoen er godkendt, kan du overføre et beløb med det samme, sætte en automatisk overførsel i gang og dele kontonummeret med bedsteforældre, hvis de vil bidrage.

4. Følg med

Nu er dit barns Tobi-konto klar og bliver automatisk investeret ud fra din valgte investeringsprofil. Herefter er der ikke andet end at læne sig tilbage og følge med via app’en. Som tiden går vil vi foreslå nye investeringsanbefalinger, der passer til barnets alder.

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V