Guides
Seks ting du skal vide om risiko

Seks ting du skal vide om risiko

Formålet med at investere dit barns penge er at opnå et højere afkast . Men jo højere afkast, du ønsker, jo større risiko er du nødt til at acceptere. Afkast og risiko går nemlig hånd i hånd.

Se hvor meget du kan give i pengegaver på tværs af familien

Jeg ønsker at give en pengegave til min/mit...

Du kan skattefrit give op til 74.100 kr. til hver af dine børn og børnebørn i 2024.

Nedenfor gennemgår vi særlige forhold for plejebørn, adoptivbørn og børn i sammenbragte familier.

Du kan frit overføre kontantgaver til din ægtefælle ❤️

Du kan skattefrit give 74.100 kr. til hver af dine forældre eller stedforældre i 2024.

Du kan skattefrit give 74.100 kr. til hver af dine bedsteforældre i 2024.

Beløbsgrænsen for en skattefri pengegave til dit svigerbarn afhænger af, om dit svigerbarns ægtefælle (dit barn) er i live eller afdød.

Hvis dit svigerbarns ægtefælle er i live kan du skattefrit give
‍25.900 kr. til dit svigerbarn i 2024.

Hvis dit svigerbarns ægtefælle er afdød kan du skattefrit give
74.100 kr. til dit svigerbarn i 2024.

Du kan skattefrit give 74.100 kr. til din samlever eller plejebørn i 2024.

Samlever og plejebørn omfatter...

 • Personer som du har haft fælles bopæl med de sidste to år, før gaven blev givet. I skal bo sammen, når gaven gives.  
 • Personer, som du tidligere har haft fælles bopæl med i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig.
 • Plejebørn når de har haft bopæl hos dig (gavegiver) i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos dig (gavegiver) sammen med plejebarnet.

Giver du en gave til dine søskende (eller andre uden for familien), skal modtageren skrive gaven på årsopgørelsen som anden indkomst (rubrik 20) 💸

Giver du mere er gaveafgiften på 36,25 pct af det beløbet overskrider beløbsgrænsen.

I denne guide gennemgår vi seks forhold omkring risiko og runder af med at sammenfatte, hvordan en investeret børneopsparing med Tobi forholder sig til risiko.

1. Ingen har lyst til at sætte deres børns penge over styr

Ordet ‘Risiko’ lyder ikke rart! Frygten for at dit barn kan miste en masse penge, kan være en barriere for overhovedet at komme i gang med at investere.

Men hvis alternativet er at lade pengene stå på en konto i banken, så kan du være sikker på, at inflationen vil udhule værdien af pengene. Det har vi skrevet en helt særskilt artikel om.

I udgangspunktet kan det altid bedre betale sig at investere, så længe pengene har tid til at yngle, og det er jo netop det de har, når man investerer sin pension - eller som i tilfældet med Tobi: Dit barns opsparing.

2. Risiko er en mulighed

I denne artikel forsøger vi at kigge på risiko som en mulighed. Muligheden for at dit barn kan opnå et højere afkast, samtidig med at du kan sove trygt om natten.

Al investering er forbundet med risiko og ofte bliver det opfattet som risikoen for at miste dele af - eller hele den investerede opsparing.

En bedre måde at tænke på risiko er dog, at se det som investeringens udsving over en periode.

3. Risiko er udsving over en periode

Historisk set har væksten på aktiemarkedet altid været positiv, men der har selvfølgelig været perioder med ustabilitet.

Det så vi fx under finanskrisen i 2008, og i starten af 00’erne med “dot-com”-boblen, der sprang. Siden har vi haft en Corona-pandemi og i begyndelsen af 2022 faldt aktiemarkedet bl.a. som følge af krigen i Ukraine.

Der er altså naturligt, at der vil være både store og små udsving. I tilfældet med Ukraine, så gik der en lille måned, så var det globale aktiemarked tilbage på samme niveau, som da krigen brød ud i februar.

I det store perspektiv har der været en positiv vækst så aktiemarkedet - også i de seneste 20 år trods ovennævnte udfordringer. Et godt råd er, at slå koldt vand i blodet, også selvom markederne falder over et par dage, uger eller måneder. Især når det handler om børns langsigtede investering, er der sjældent grund til panik.

Et fald i det globale aktiemarked i begyndelsen af 2022, syner ikke af meget i et 5-årigt perspektiv

4. Tænk langsigtet!

Man kan godt blive lidt angst, når man hører, at markedet er faldet voldsomt indenfor en kortere periode, men man skal huske, at der typisk er tale om små naturlige forhindringer på vejen. Hvis du starter tidligt med at investere dit barns opsparing, så vil din tidshorisont typisk være 18 år eller mere.

Den lange tidshorisont arbejder for dit barns opsparing på to måder:

 1. Den reducerer risikoen ved at give markederne tid til at komme sig ovenpå en eventuel nedgang.
 2. Den øger dit barns fortjeneste takket være renters-rente-effekten.

5. Spred dine investeringer

Som bekendt er det ikke en god idé at samle alle sine æg i én kurv. Når du investerer dit barns opsparing, så kan du reducere risikoen ved at sprede investeringen over mange forskellige selskaber, frem for at satse på et enkelt eller nogle få.

Man kan selvfølgelig være rigtig heldig og have investeret på  det helt rigtige tidspunkt, men man løber en meget stor risiko i tilfælde af, at det pludselig går dårligt for et selskaberne.

6. Find din risikoprofil

Først skal du forholde dig til, hvor store udsving, du er villig til at acceptere. Du skal med andre ord vurdere din risikovillighed, som jo kan være meget forskellig fra person til person.

Illustrativ model, der viser udsvingene over tid ved lav, mellem og høj risiko

Når du starter en investeret børneopsparing med Tobi, skal du svare på en række spørgsmål, som prikker til din risikovillighed. Dine svar sammeholder vi med tidshorisonten for dit barns investering, og således finder Tobi en risikoprofil, der passer dig.

Tre niveauer af risikovillighed:

 1. Lav risiko - her kan du forvente relativt små udsving og deraf også et forventet lavere afkast.
 2. Mellem risiko - her kan du forvente lidt større udsving og deraf også større forventet afkast
 3. Høj risiko - her accepterer du risikoen for større udsving - dvs. potentielt større afkast, men også risiko for at opsparingen i perioder er mindre værd.

I sidste ende handler det om at man skal kunne sove godt om natten!

Sådan nedbringer Tobi risiko

Når du investerer gennem Tobi bliver du hjulpet...

 1. I gang med at investere. Det lyder måske indlysende, men hvis pengene står kontant i banken, så er der faktisk “garanti” for, at inflationen og et lavt rente-niveau vil udhule dit barns opsparing
 2. Til at finde præcis den risikoprofil, der passer til dig og din situation. Investering behøver hverken være dyrt, tidskrævende eller kompliceret. Tobi er skabt til den travle børnefamilie, som grundlæggende ønsker det bedste for deres børn, uden at føle sig forpligtet til at gå op i aktiemarkederne.
 3. At sprede din investering gennem en kombination af forskellige investeringsafdelinger, som hver investerer bredt inden for hhv. globale aktier, danske obligationer og globale obligationer og i forhold til den risikoprofil, du har fået anbefalet.
April 7, 2022
Så let kommer du i gang

Kom i gang på 10 minutter

Det tager ca. 10 minutter at oprette en konto, og det kan klares fra din mobil, tablet eller laptop i sofaen, når ungerne er puttet. Undervejs skal du uploade billed-ID af dig selv, og af dit barn (fx et sundhedskort, dåbs- eller navneattest).

1. Besvar et par spørgsmål

Fortæl os om dig og dit barn, hvor meget der skal investeres og tidshorisonten.

2. Få din investeringsprofil

Vi stiller dig en række spørgsmål for at finde frem til din risikoprofil. Når du har svaret på spørgsmålene kommer vi med vores anbefaling til en investeringsprofil. Har du oprettet flere børn, så får hvert barn en individuel investeringsprofil baseret på tidshorisonten for barnet, den ønskede skatteprofil samt din risikoprofil.

3. Overfør penge

Når Tobi-kontoen er godkendt, kan du overføre et beløb med det samme, sætte en automatisk overførsel i gang og dele kontonummeret med bedsteforældre, hvis de vil bidrage.

4. Følg med

Nu er dit barns Tobi-konto klar og bliver automatisk investeret ud fra din valgte investeringsprofil. Herefter er der ikke andet end at læne sig tilbage og følge med via app’en. Som tiden går vil vi foreslå nye investeringsanbefalinger, der passer til barnets alder.

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V