Guides
Sådan kan dit barn opnå et skattefrit afkast

Sådan kan dit barn opnå et skattefrit afkast

I det følgende beskriver vi, hvordan det fungerer i konteksten af Tobi med primært fokus på aktiedelen. Det bliver desværre lidt langhåret, men skat er jo en kompleks størrelse.

Se hvor meget du kan give i pengegaver på tværs af familien

Jeg ønsker at give en pengegave til min/mit...

Du kan skattefrit give op til 74.100 kr. til hver af dine børn og børnebørn i 2024.

Nedenfor gennemgår vi særlige forhold for plejebørn, adoptivbørn og børn i sammenbragte familier.

Du kan frit overføre kontantgaver til din ægtefælle ❤️

Du kan skattefrit give 74.100 kr. til hver af dine forældre eller stedforældre i 2024.

Du kan skattefrit give 74.100 kr. til hver af dine bedsteforældre i 2024.

Beløbsgrænsen for en skattefri pengegave til dit svigerbarn afhænger af, om dit svigerbarns ægtefælle (dit barn) er i live eller afdød.

Hvis dit svigerbarns ægtefælle er i live kan du skattefrit give
‍25.900 kr. til dit svigerbarn i 2024.

Hvis dit svigerbarns ægtefælle er afdød kan du skattefrit give
74.100 kr. til dit svigerbarn i 2024.

Du kan skattefrit give 74.100 kr. til din samlever eller plejebørn i 2024.

Samlever og plejebørn omfatter...

  • Personer som du har haft fælles bopæl med de sidste to år, før gaven blev givet. I skal bo sammen, når gaven gives.  
  • Personer, som du tidligere har haft fælles bopæl med i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig.
  • Plejebørn når de har haft bopæl hos dig (gavegiver) i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos dig (gavegiver) sammen med plejebarnet.

Giver du en gave til dine søskende (eller andre uden for familien), skal modtageren skrive gaven på årsopgørelsen som anden indkomst (rubrik 20) 💸

Giver du mere er gaveafgiften på 36,25 pct af det beløbet overskrider beløbsgrænsen.

Tobi yder ikke skatterådgivning, men vi har i tilblivelsen af Tobi modtaget rådgivning fra danske skatterådgivere, der er eksperter i den danske skattelovgivning. Vi har på den måde kunne udforme Tobis investeringsanbefalinger, så det er muligt for dit barn at opnå et skattefrit investeringsafkast indenfor tilgængelig retspraksis og juridisk vejledning fra Skattestyrelsen.

Personlig indkomst og personfradrag også kendt som frikortet

I Danmark kender vi hvordan almindelig personlig indkomst som f.eks. lønindkomst beskattes årligt.

Her husker du måske, hvordan man som ung har et frikort - eller mere korrekt et personfradrag - som er det beløb, man må tjene om året, som der ikke skal betales skat af. I 2024 er personfradraget 49.700 kr. for både børn og voksne.

Alle har således et personfradrag, men børn begynder som oftest først at bruge deres fradrag, når de får et ungarbejde som f.eks. at omdele aviser eller begynder at modtage SU. Det vil sige, at især mindre børn i rigtigt mange år har et årligt personfradrag, som de ikke bruger.

To typer af investeringsindkomst

Inden for investering er der to typer af beskatning, som man skal kende til:

  • Kapitalindkomst som typisk er ved investering i obligationsbaserede produkter og beskattes mellem ca. 37% op til 42%
  • Aktieindkomst som typisk er ved investering i aktiebaserede produkter og beskattes med 27%/42% af afkastet.

Bruger man ikke sit årlige frikort/personfradrag, kan man modregne dette fra evt. kapitalindkomst, man har haft i løbet af året.

Sagt på en anden måde: Hvis ikke man bruger sit personfradrag, kan man modregne evt. kapitalindkomst og dermed opnå et skattefrit afkast. F.eks. kan ens barn have 5.000 kr. i investeringsafkast beskattet som kapitalindkomst, og hvis ikke barnet havde brugt sit personfradrag er de 5.000 kr. skattefri, og der er stadig 44.700 kr. ubrugt af årets personfradrag.

Som nævnt er det typisk obligationsbaserede produkter, der beskattes som kapitalindkomst dvs. renter og kursgevinster. Det gælder dog, at visse aktiebaserede investeringsprodukter også beskattes som kapitalindkomst.

Hvilke investeringsprodukter er lidt af en jungle, men overordnet set handler det om, at danske akkumulerende aktiefonde (dvs. de der ikke udbetaler udbytte) samt udenlandske ETF’er beskattes som kapitalindkomst hvis ikke de har ansøgt Skat om at blive beskattet som aktieindkomst. Skat udgiver årligt en liste over aktiebaserede investeringsselskaber, og det gælder således om at finde dem der ikke optræder herpå.

Vi er således kommet frem til, at så længe vores barn ikke bruger sit personfradrag, kan dette bruges til at modregne et evt. årligt investeringsafkast beskattet som kapitalindkomst. Dette vil være investeringer i obligationsprodukter og i visse aktiebaserede investeringsprodukter. Hvis afkastet er mindre end personfradraget, er det helt skattefrit.

To skatteprincipper

Ligesom der er to typer af beskatninger af investeringsindkomst, er der også to principper for, hvornår skatten skal betales:

  • Realisationsprincippet hvor skatten skal betales, når man sælger sin investering. Dette er princippet for investering i danske udbyttebetalende investeringsfonde.
  • Lagerbeskatning hvor skatten af et evt. investeringsafkast skal betales hvert år uagtet om, man har solgt sin investering eller ej. Dette er princippet for investering i danske akkumulerende investeringsfonde samt ETF’er.

Der er fordele og ulemper ved de to principper, som afhænger af ens individuelle skatteforhold, men lige præcis ift. børn, der ikke bruger deres personfradrag, er der bogstaveligt talt guld at hente.

Sådan opnår dit barn et skattefrit afkast

Nu har vi endelig byggestenene til at forklare, hvornår dit barn kan opnå et skattefrit afkast.

Man skal således investere i produkter beskattet som kapitalindkomst dvs. obligationsbaserede produkter samt akkumulerende danske investeringsfonde eller ETF’er. Bruger dit barn ikke sit personfradrag, vil dette kunne bruges til at modregne evt. investeringsafkast. Da investeringsprodukterne lagerbeskattes, bliver skatten betalt hvert år, men da personfradraget (ofte) er større end investeringsafkastet, vil den årlige skat være 0 kr. Når investeringerne en dag skal sælges, kan dette ske uden at betale yderligere skat.‍

Tobi yder ikke skatterådgivning, og dette skal derfor alene ses som vejledning. Det er op til dig at sikre den korrekte beskatning af dine investeringer. Såfremt du ønsker specifik skatterådgivning, opfordres du til at søge særskilt rådgivning.

March 21, 2024
Så let kommer du i gang

Kom i gang på 10 minutter

Det tager ca. 10 minutter at oprette en konto, og det kan klares fra din mobil, tablet eller laptop i sofaen, når ungerne er puttet. Undervejs skal du uploade billed-ID af dig selv, og af dit barn (fx et sundhedskort, dåbs- eller navneattest).

1. Besvar et par spørgsmål

Fortæl os om dig og dit barn, hvor meget der skal investeres og tidshorisonten.

2. Få din investeringsprofil

Vi stiller dig en række spørgsmål for at finde frem til din risikoprofil. Når du har svaret på spørgsmålene kommer vi med vores anbefaling til en investeringsprofil. Har du oprettet flere børn, så får hvert barn en individuel investeringsprofil baseret på tidshorisonten for barnet, den ønskede skatteprofil samt din risikoprofil.

3. Overfør penge

Når Tobi-kontoen er godkendt, kan du overføre et beløb med det samme, sætte en automatisk overførsel i gang og dele kontonummeret med bedsteforældre, hvis de vil bidrage.

4. Følg med

Nu er dit barns Tobi-konto klar og bliver automatisk investeret ud fra din valgte investeringsprofil. Herefter er der ikke andet end at læne sig tilbage og følge med via app’en. Som tiden går vil vi foreslå nye investeringsanbefalinger, der passer til barnets alder.

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V