Værktøjer

Beregn hvor meget du skal indbetale til dit barns opsparing

Dette værktøj giver dig svaret på "Hvor meget skal jeg indbetale pr. måned, hvis mit barn skal have XXX kr. udbetalt?"

Der er tale om en vejledende opsparingsplan som tager afsæt i en investeret opsparing og en række øvrige forudsætninger, herunder opsparingens tidshorisont, effekten af inflation samt et gennemsnitligt afkast, som kan variere alt efter om du investerer med lav, mellem eller høj risiko.

Planen medregner ikke ekstraordinære indbetalinger og pengegaver. Husk i øvrigt, at med Tobi kan flere i familien være med til at bidrage med opsparingen.

Opsparingsplan

Opsparingsmål (nutid)

50.000 kr.

  • 0 kr.
  • 250.000 kr.

Tænk over hvad dit barn kan bruge pengene til - fx en rejse, en lejlighed eller supplerende SU...

Angiv herefter hvad målet for opsparingen skal være.

Investeringshorisont

18 år

  • 1 år
  • 25 år

Hvornår forventer du at dit barn skal bruge opsparingen?

Jo længere tid der er til udbetaling, jo længere tid kan investeringen vokse, og jo mindre beløb kan du nøjes med at indbetale.

Startindskud

10.000 kr.

  • 0 kr.
  • 100.000 kr.

Skal opsparingsplanen tage højde for et startindskud?

Måske har dit barn allerede penge stående på en konto, som kan give investeringen et boost ellers kan du bare sætte startindskuddet til 0 kr.

Inflation

2 % pr. år

  • 0 %
  • 8 %

Her kan de færreste nok lege med. Du kan blot lade inflationen stå på 2%, som er det niveau man plejer at regne med.

Inflationen er dog steget ret markant siden slutningen af 2021. Hvis du vil se, hvad det kan have af konsekvenser for dit barns opsparing, så kan du prøve at justere inflationen.

Her ser du et eksempel på en standard opsparingsplan. Prøv at juster opsparingsmålet, investeringshorisonten og evt. startindskud og inflation, for at få en vejledende opsparingsplan, der matcher dit barn.

Opsparingsmål (korr. for inflation)

71.400 kr.

Indbetaling/år

1.200 kr.

Indbetaling/måned

100 kr.

Giv dit barn en god start på livet
Start en investeret opsparing

Al investering er forbundet med risiko, og da vi ikke kan spå om fremtiden, kan vi ikke give et garanteret afkast. Vi kan dog fortælle, at historisk set har der været et positivt afkast på 6 % over de sidste 20 år - også selvom vi har været gennem en finanskrise, dotcom-boble og Corona-pandemi. Vi tager udgangspunkt i de halvårlige afkastforventninger, der udgives af Rådet for Afkastforventninger.

Så let kommer du i gang

Kom i gang på 10 minutter

Det tager ca. 10 minutter at oprette en konto, og det kan klares fra din mobil, tablet eller laptop i sofaen, når ungerne er puttet. Undervejs skal du uploade billed-ID af dig selv, og af dit barn (fx et sundhedskort, dåbs- eller navneattest).

1. Besvar et par spørgsmål

Fortæl os om dig og dit barn, hvor meget der skal investeres og tidshorisonten.

2. Få din investeringsprofil

Vi stiller dig en række spørgsmål for at finde frem til din risikoprofil. Når du har svaret på spørgsmålene kommer vi med vores anbefaling til en investeringsprofil. Har du oprettet flere børn, så får hvert barn en individuel investeringsprofil baseret på tidshorisonten for barnet, den ønskede skatteprofil samt din risikoprofil.

3. Overfør penge

Når Tobi-kontoen er godkendt, kan du overføre et beløb med det samme, sætte en automatisk overførsel i gang og dele kontonummeret med bedsteforældre, hvis de vil bidrage.

4. Følg med

Nu er dit barns Tobi-konto klar og bliver automatisk investeret ud fra din valgte investeringsprofil. Herefter er der ikke andet end at læne sig tilbage og følge med via app’en. Som tiden går vil vi foreslå nye investeringsanbefalinger, der passer til barnets alder.

Tab 1

Tab 2

Tab 3

Tab 4

Kom i gang

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V