Det skal kunne betale sig, at få dit barns opsparing til at vokse!

Det er svært at få investeringsrådgivning til små opsparinger, som børns. Det betyder, at du skal sætte dig ind i komplekse investeringsprodukter selv - eller lade os klare det for dig. Ja, det koster lidt, men så kan du bruge tiden på dit barn i stedet.

Simpel pris-struktur!
Investeret børneopsparing

Overfør så ofte du vil - så meget du vil!

Tobi koster samlet maksimalt 1,08% til 1,25% i ÅOP

Pris eksempel

Mit barns investerede opsparing er på...

5.000 kr.

  • 5.000 kr.
  • 150.000 kr.

De årlige omkostninger vil være 54-63 kr., hvoraf de 30 kr. er vores rådgivningshonorar, mens de resterende 24-33 kr. er produktomkostninger. Det svarer i runde tal til omkring 5 kr. om måneden.

Du slipper i øvrigt også for at bruge tid på at sætte dig ind i skatteregler, investeringsprodukter, følge med i markedets udvikling. Det er der mange af vores travle børneforældre, der sætter stor pris på.

Support

Typiske spørgsmål til priser og gebyrer

Hvordan og hvor meget betaler jeg?

Hver måned trækker vi automatisk en lille del af dit barns opsparing, som går til omkostninger og gebyrer. Der kommer altså ingen ekstra regninger eller skjulte gebyrer i indbakken.

Hvad betaler jeg for?

Rådgivningshonoraret dækker over, at vores eksperter udvælger, overvåger og løbende kommer med anbefalinger til at optimere investeringerne. Selve gebyret er en procentdel af dit barns opsparing.

Produktomkostningerne udgør ligeledes en procentdel af opsparingen, og de varierer fra 0,48% til 0,65% alt efter hvilke produkter, der investeres i.

Jeg kan stadig ikke gennemskue prisen...!?

Prisen består af et rådgivningsgebyr på 0,60% samt produktomkostninger på ml. 0,48-0,65 % alt afhængig af, hvad der investeres i. Tobi koster altså mellem 1,08 og 1,25% af dit barns opsparing.

...men er det ikke gratis, hvis jeg selv investerer?

Nej, i modsætning til Tobi, så opererer de fleste investeringsplatforme med en række forskellige gebyrer (depotgebyr, kurtagegebyr, valutagebyr), som alle er gratis med Tobi. Omkostningerne til produkterne skal betales uanset, om du investerer med Tobi eller selv ønsker at stå for det, men dertil kommer, at du selv skal bruge tid på at sætte dig ind i komplekse investeringsprodukter.

Alternativt kan du lade os klare det for dig. Ja, det koster lidt, men så kan du bruge tiden på dit barn i stedet. Og tid er jo som bekendt penge 😊

Tobi-app'en vist på en mobil

Det er en jungle at finde ud af alt omkring børneopsparing med skat, frikort, ændre risikoprofil, når vi nærmer os udbetaling etc, og det er ikke noget jeg selv vil prioritere at sætte tid af til løbende, så jeg er rigtig glad for at kunne overlade investeringen til et professionelt team. Tobi er i min optik det oplagte alternativ til en kontant børneopsparing i banken, hvor pengene bare står og bliver mindre værd pga. inflation.

Anne Kyed, mor til tre
Anne Kyed

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V