Den lille guide til børns opsparing

Den lille guide til børns opsparing

I bogen kommer Tobis medstifter, Jacob Munk-Stander, rundt om alle dele af opsparing og investering på vegne af børn.

Bogen hjælper dig med at finde formålet og den økonomiske målsætning for dit barns langsigtede opsparing og giver dig værktøjerne til at opnå den igennem en handlingsorienteret opsparingsplan for hele familien.

Køb bogen

Om bogen

BOGINFORMATION
Udgivelsesdato: 25. marts 2019
Sidetal: 175 sider
Sprog: Dansk
ISBN13: 978-87-970981-3-4
Forlag: Forlaget Penge
Format: Hæftet
Udgave: 1

Bogen "Den lille guide til børns opsparing" er skrevet til forældre og bedsteforældre, som gerne vil starte en langsigtet opsparing til deres børn eller børnebørn.

I bogen kommer vi således rundt om alle dele af at spare op og investere på vegne af sit barn eller barnebarn herunder regler for pengegaver til børn. Vi gennemgår hvilke typer af konti, der findes herunder hvordan man kan komme i gang med at investere for at få opsparingen til at vokse over tid og dermed modvirke inflationen.

Igennem bogen hjælper vi dig med at lægge en handlingsorienteret opsparingsplan for dit barn eller barnebarns langsigtede opsparing. Det gør vi ved at besvare to helt essentielle spørgsmål:

 1. Hvad er formålet med opsparingen?
 2. Hvordan kan formålet indfries?

Vi bruger formålet med opsparingen til at komme frem til en økonomisk målsætning og en tidshorisont for hvornår den skal være opnået. Ved efterfølgende at tage stilling til risikoprofil kan vi lægge en handlingsorienteret opsparingsplan, som viser præcis hvor meget du og evt. resten af familien skal spare op månedligt eller årligt for at opnå den økonomiske målsætning.

Når du har læst bogen er du godt rustet til at give dit barn eller barnebarn den bedste økonomiske start på voksenlivet.

Køb bogen

Jacob Munk-Stander er forfatter til bogen 'Den lille guide til børns opsparing'

Jacob Munk-Stander

Om forfatteren

Jacob Munk-Stander er medstifter af Tobi, som er en digital investeringsrådgiver, der hjælper børnefamilier med at investere deres børns langsigtede opsparing.

Tidligere har Jacob være management konsulent og rådgivet nogle af Danmarks største virksomheder om innovation, design og udvikling af nye digitale produkter og forretningsmodeller.

Jacob er uddannet kandidat i datalogi fra Københavns Universitet suppleret med en HD 1. del og 2. del i afsætning fra Copenhagen Business School (CBS).

Jacob er gift med Stine og sammen har de pigerne Luna på 6 år og Ida på 3 år.

INDHOLDSFORTEGNELSE

 1. Introduktion
 2. Opsparings- og investeringsmuligheder
 3. Skatteregler for pengegaver til børn
 4. Opsparingens formål og økonomiske målsætning
 5. Opsparingsplan for at indfri den økonomiske målsætning
 6. Opsamling

Bogens kapitler

Kapitel 1 - Introduktion

I bogens første kapitel gennemgår vi to vigtige begreber, som har stor betydning for vores børns langsigtede opsparing:

Inflationen som gør at vores børns opsparing hvert år mister værdi. Faktisk vil inflationen gøre at den opsparing vi laver til vores børn i dag har mistet cirka 35% af sin værdi om 21 år.

Effekten af renters rente som betyder at selv små forskelle i renter med årene kan reducere den negative effekt af inflationen.

Introduktionen beskriver således hvorfor det er vigtigt at komme igang med at spare op til sit barn så tidligt som muligt og forholde sig til hvordan man vælger at spare op over årene.

Det har været meget lærerigt og jeg føler mig bedre klædt på til at tage stilling til mit barns børneopsparing.

Kapitel 2 - Opsparings- og investeringsmuligheder

Der er et væld af opsparings- og investeringsmuligheder når det kommer til at spare op til ens børn og børnebørn. Her er det vigtigt at holde tungen lige i munden da der er klare økonomiske fordele for dit barns opsparing ved at vælge den eller de rigtige muligheder.

I dette kapitel går vi i dybden med:

 • Børneopsparingskonto både i kontanter og investeret igennem puljer eller depot
 • Kontantopsparingskonto herunder også børnebørnskonto og bedsteforældrekonto
 • Investering igennem et aktiedepot i barnets navn
 • Investering igennem den nye aktiesparekonto, som også kan bruges til børn.

Vi beskriver også hvordan man ved at investere i de rigtige typer af investeringsprodukter kan give sit barn et skattefrit investeringsafkast ved at bruge barnets frikort/personfradrag. Dét alene kan gøre en kæmpe forskel for størrelsen af dit barns opsparing.

Efter at have læst kapitlet har du det fulde overblik over de byggeklodser vi senere i bogen skal bruge til at lave en handlingsorienteret og realistisk opsparingsplan for dit barn.

Kapitel 3 - Skatteregler for pengegaver til børn

Reglerne for at give pengegaver i Danmark er desværre komplekse. Vi gennemgår derfor gavereglerne når forældre og bedsteforældre giver pengegaver til deres børn og børnebørn. Vi kommer også rundt om forskelle i reglerne når pengegaverne bliver investeret.

Efterfølgende uddyber vi hvorfor det er en god idé at lave et gavebrev ved større pengegaver ligesom vi gennemgår hvordan arveforskud adskiller sig fra pengegaver. Til slut gennemgår vi mulighederne i at give et rentefrit familielån for helt at undgå gaveafgiften ved større pengegaver til myndige børn.

Alt i alt synes jeg det er en rigtig god bog til at komme i gang med en opsparing til sine børn. Jeg skal i hvert fald i gang med at investere opsparingen til min datter :)

Kapitel 4 - Opsparingens formål og økonomiske målsætning

Langsigtet opsparing til børn er næsten lige så uhåndgribeligt som pension til voksne. I kapitel fire tager vi derfor hul på en diskussion af opsparingens formål for på den måde at gøre den mere håndgribelig. Vi hører i et interview med børne- og socialminister Mai Mercado (K) hvilken fremtid vores børn kommer til at vokse op i.

Det bruger vi som udgangspunkt for en diskussion af hvad det er vi ønsker at spare op til på vegne af vores børn. Er det et konkret beløb eller er det eksempelvis muligheden for at komme ud og opleve verden efter endt skolegang? Når du er skarpere på formålet bliver det også lettere at finde motivationen til at komme i gang med at spare op.

Med formålet i hånden kan vi nu sætte et konkret tal på den økonomiske målsætning. Her er det vigtigt at tage højde for inflationen hvilket vi hjælper dig med så opsparingen om mange år er realistisk til at opnå formålet.

Samlet giver kapitlet dig et håndgribeligt formål med opsparingen samt den rigtige økonomiske målsætning du skal bruge når opsparingsplanen skal udarbejdes i næste kapitel.

Kapitel 5 - Opsparingsplan for at indfri den økonomiske målsætning

Vi er nu kommet til den vigtigste del af bogen. I kapitel fem viser vi nemlig hvordan byggeklodserne skal sættes sammen for at lave en handlingsorienteret opsparingsplan:

 • Formålet med opsparingen bruger du til at holde fokus.
 • Den økonomiske målsætning giver dig et slutmål med opsparingen som du ved kan realisere formålet.
 • Tidshorisonten gør det muligt at planlægge hvor meget der skal opspares for at nå den økonomiske målsætning.
 • Du ved hvem der kan bidrage til dit barns opsparing og du ved hvor meget de kan bidrage med.
 • Du er klogere på din risikoprofil som afgør hvilke af de gennemgåede konto- og investeringsmuligheder du skal bruge. Er du til investering giver vi dig gode råd til hvordan du skal forholde dig til langsigtet investering.

Med udgangspunkt i byggeklodserne viser vi dig helt konkret hvordan du trin for trin kan lægge en realistisk opsparingsplan. Opsparingsplanen opnår den økonomiske målsætning til den planlagte tid og med udgangspunkt i dine og familiens drømme og økonomiske muligheder.

Kapitel 6 - Opsamling

Her runder vi bogen af og du kan nu lukke bogen og vide at du er klædt på til at give dit barn den bedste økonomiske start på voksenlivet.

Den lille guide til børns opsparing

Den lille guide til børns opsparing

På 175 sider gennemgår vi alle muligheder for at spare op til sit barn eller barnebarn ligesom vi guider dig igennem mulighederne for at investere pengene.

I bogen hjælper vi dig trin for trin med at lægge en konkret opsparingsplan for dit barns langsigtede opsparing med afsæt i familiens drømme og økonomiske muligheder.

Køb bogen

Bogens værktøjer

Vi er snart klar med onlineudgaver af de værktøjer vi gennemgår i bogen:

 • Beregn nutidsværdien af dit barns fremtidige opsparing som vi bruger til at illustrere den negative effekt af inflationen.
 • Beregn fremtidsværdien af dit barns opsparing som vi bruger til at vise hvad en opsparing skal være på i fremtiden for at have samme købekraft som i dag.
 • Beregn effekten af renters rente for dit barns opsparing som vi bruger til at vise hvordan selv små forskelle i renter eller investeringsafkast kan gøre en stor forskel.
 • Lav en opsparingsplan til dit barns opsparing, som guider dig til at lave en konkret opsparingsplan med udgangspunkt i dine ambitioner og økonomiske muligheder.

Indtil vores onlineudgaver er klar har vi lavet et Excel-ark, som du også kan bruge.

Hent regneark (Excel)

Senest opdateret d. 22. marts 2019

Vi er Tobi og vi arbejder påDanmarks bedste børneopsparing

Tobi investerer dit barns opsparing

Nem investering

Indskud på kontoen bliver nemt investeret ud fra din valgte risikoprofil så dit barns opsparing har de bedste muligheder for at vokse over tid.

Tobi har ingen begrænsninger

Ingen begrænsninger

Der er ingen besværlige regler for hvor meget og hvornår man må sætte penge ind på kontoen. Dit barn har således kun brug for én konto til den langsigtede opsparing.

Tobi er uafhængig af bank

Uafhængig af bank

Tobi er for alle børn så du kan som forælder oprette en Tobi opsparingskonto uafhængigt af dit nuværende bankforhold.

Tobi app på iPhone