Sikkerhed

Hvordan er mit barns penge beskyttet, hvis Tobi lukker?

Tobi er reguleret af Finanstilsynet og har tilladelse til at yde investeringsrådgivning til dig som forælder. Tobi fungerer udelukkende som investeringsrådgiver til dig som forælder og Tobi har derfor ikke råderet over dit barns penge. Såfremt Tobi gik konkurs ville du i stedet selv skulle administrere investeringerne, herunder skrue ned for risikoen, etc.

Dit barns opsparing er opbevaret hos Danske Bank, som er depotbank. Det betyder ikke, at vi samarbejder direkte med Danske Bank, men at dit barns indskud bliver indbetalt hertil, hvorfra de så bliver investeret. Investeringerne faciliteres ud fra den aftalte fordeling. Dette sker ved at det beregnes hvor mange investeringsbeviser dit barn får for de penge, som der overføres. Dit barns penge er således investeret i en eller flere investeringsafdelinger, som er uafhængige af Tobi.

Vi har således aldrig adgang til at håndtere dit barns penge. Skulle Tobi lukke eller gå konkurs, vil dit barns investeringer derfor være helt sikre.

October 25, 2022

Har du stadig spørgsmål?

Fik du svar eller brænder du stadig inde med spørgsmål? Du er velkommen til at chatte med os, skrive til eller ringe til os på 70 60 56 40

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V