Skat

Skal jeg selv oprette et frikort for at mit barn kan opnå skattefrit afkast?

Da frikortet er til lønindkomst behøver du ikke at oprette dette for at bruge Tobi. Frikortet bruger nemlig af barnets årlige personfradrag. Investeringer beskattet som kapitalindkomst bruger også af barnets årlige personfradrag. Sålænge barnets samlede skattepligtige indkomst er mindre end 49.700 kr. (2024) vil investeringer beskattet som kapitalindkomst have mulighed for et skattefrit investeringsafkast.

March 13, 2024

Har du stadig spørgsmål?

Fik du svar eller brænder du stadig inde med spørgsmål? Du er velkommen til at chatte med os, skrive til eller ringe til os på 70 60 56 40

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V