Skat

Tæller indskud på Tobi-kontoen som en pengegave til barnet?

Ja, du skal derfor være opmærksom på reglerne i forbindelse med beskatning af pengegaver.

Skattefri pengegave til børn og børnebørn

I 2024 må du give op til 74.100 kr. i pengegave, uden at modtageren skal betale gaveafgift, hvis modtageren er:

OBS: Beløbsgrænsen er per person per kalenderår. Det betyder, at forældre hver især kan give barnet op til 74.100 kr. i 2024, ligesom bedsteforældre hver især kan give et tilsvarende beløb.

Hvad med pengegaver til fødselsdag, dåb og navngivning?

Når du giver pengegaver til dit barn eller barnebarn ved fødselsdag, barnedåb, navngivning, konfirmation og andre mærkedage, er det skattefrit. Du må nemlig gerne give pengegaver i en passende størrelse til særlige lejligheder.

Giver du større pengegaver, skal du være opmærksom på pengegavereglerne, så du ikke risikerer at blive beskattet.  

Du skal betale gaveafgift når...

Modtageren af din pengegave står på ovenstående liste, og gaven overstiger gavegrænsen.

Hvor meget er gaveafgiften på?

Forældre, børn, børnebørn og personer med mindst to års fælles bopæl og plejebørn, som modtager mere end 74.100 kr, (2024) skal betale 15 procent af det overskydende beløb i gaveafgift.

Er det bedsteforældre og stedforældre der modtager en gave skal debetale 36,25 procent i gaveafgift af det overskydende beløb.

Du kan læse mere om beregning af gaveafgiften hos Skattestyrelsen.

Giver du gaver til personer, der ikke hører til kategorien nærmeste familie, skal der betales indkomstskat af gaven. Det gælder selvfølgelig ikke mindre beløb til fx. dåb, navngivning eller fødselsdag.

Hvordan indberetter jeg pengegaver til Skattestyrelsen?

Hvis du giver en pengegave på under den årlige gavegrænse, skal du ikke gøre noget. Giver du et større beløb, skal gaveafgiften betales samtidig med, at I anmelder gaven hos Skattestyrelsen.

Det skal gøres senest 1. maj året efter, at gaven er modtaget. Blanketten, som skal udfyldes finder du hos Skattestyrelsen. Det er enten giver eller modtager der skal betale afgiften og her kan det for barnet bedst betale sig at giver betaler afgiften.

March 13, 2024

Har du stadig spørgsmål?

Fik du svar eller brænder du stadig inde med spørgsmål? Du er velkommen til at chatte med os, skrive til eller ringe til os på 70 60 56 40

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V