Skat

Hvor store pengegaver må mit barn modtage?

Dit barn / barnebarn må årligt modtage 69.500 kr. (2022) fra hver forælder / bedsteforælder uden at betale skat. Overstiger din pengegave 69.500 kr., skal du betale gaveafgift.

Hvor meget er gaveafgiften på?

Forældre, børn, børnebørn og personer med mindst to års fælles bopæl og plejebørn, som modtager mere end 69.500 kr. skal betale 15 procent af det overskydende beløb i gaveafgift.

Bedsteforældre og stedforældre skal betale 36,25 procent i gaveafgift af det overskydende beløb.

Hos SKAT kan du beregne gaveafgiften på din pengegave her.

Giver du gaver til personer, der ikke hører til kategorien nærmeste familie, skal der betales indkomstskat af gaven. NB: Det gælder selvfølgelig ikke mindre beløb til fx. dåb, navngivning eller fødselsdag.

Hvordan indberetter jeg pengegaver til SKAT?

Hvis du giver en pengegave på under 69.500 kr., så skal du ikke gøre noget. Giver du et større beløb, så skal gaveafgiften betales samtidig med, at I anmelder gaven hos SKAT.

Det skal gøres senest 1. maj året efter, at gaven er modtaget. Blanketten, som skal udfyldes finder du her på SKATS hjemmeside.

Sidst opdateret Feb 11, 2022

Har du stadig spørgsmål?

Fik du svar eller brænder du stadig inde med spørgsmål? Du er velkommen til at chatte med os, skrive til eller ringe til os på 70 60 56 40

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V