Skat

Hvordan indberetter I til Skat?

Handelsplatformen Fundmarket - som er vores samarbejdspartner - indberetter til Skat i barnets navn. I visse tilfælde er det dog forælderen der skal beskattes, som vi skriver om. Her vil det være forælderens ansvar at indberette andelen heraf til Skat, da Fundmarket ikke har mulighed for at vide, hvilket familieforhold indbetaler til barnets konto har med barnet.

Vi arbejder i Tobi på en løsning, så vi kan dig et overblik over dette.

*Tobi yder ikke skatterådgivning, og dette skal derfor alene ses som vejledning. Det er op til dig at sikre den korrekte beskatning af dine investeringer. Såfremt du ønsker specifik skatterådgivning, opfordres du til at søge særskilt rådgivning.

February 12, 2022

Har du stadig spørgsmål?

Fik du svar eller brænder du stadig inde med spørgsmål? Du er velkommen til at chatte med os, skrive til eller ringe til os på 70 60 56 40

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V