Skat

Hvordan kan mit barn opnå skattefrit afkast?

Tobi yder ikke skatterådgivning, men vi har i tilblivelsen af Tobi modtaget rådgivning fra danske skatterådgivere, der er eksperter i den danske skattelovgivning. Vi har på den måde kunne udforme Tobis investeringsanbefalinger, så det er muligt for dit barn at opnå et skattefrit investeringsafkast indenfor tilgængelig retspraksis og juridisk vejledning fra Skattestyrelsen.

I det følgende beskriver vi, hvordan det fungerer i konteksten af Tobi med primært fokus på aktiedelen. Det bliver desværre lidt langhåret, men skat er jo en kompleks størrelse.

Personlig indkomst og personfradrag også kendt som frikortet

I Danmark kender vi hvordan almindelig personlig indkomst som f.eks. lønindkomst beskattes årligt.

Her husker du måske, hvordan man som ung har et frikort - eller mere korrekt et personfradrag - som er det beløb, man må tjene om året, som der ikke skal betales skat af. I 2022 er personfradraget 37.300 kr. for børn under 18 år og 46.600 kr. for børn over 18 år.

Alle har således et personfradrag, men børn begynder som oftest først at bruge deres fradrag, når de får et ungarbejde som f.eks. at omdele aviser eller begynder at modtage SU. Det vil sige, at især mindre børn i rigtigt mange år har et årligt personfradrag, som de ikke bruger.

To typer af investeringsindkomst

Inden for investering er der to typer af beskatning, som man skal kende til:

Bruger man ikke sit årlige frikort/personfradrag, kan man modregne dette fra evt. kapitalindkomst, man har haft i løbet af året.

Sagt på en anden måde: Hvis ikke man bruger sit personfradrag, kan man modregne evt. kapitalindkomst og dermed opnå et skattefrit afkast. F.eks. kan ens barn have 5.000 kr. i investeringsafkast beskattet som kapitalindkomst, og hvis ikke barnet havde brugt sit personfradrag er de 5.000 kr. skattefri, og der er stadig 32.300 kr. ubrugt af årets personfradrag.

Som nævnt er det typisk obligationsbaserede produkter, der beskattes som kapitalindkomst dvs. renter og kursgevinster. Det gælder dog, at visse aktiebaserede investeringsprodukter også beskattes som kapitalindkomst.

Hvilke investeringsprodukter er lidt af en jungle, men overordnet set handler det om, at danske akkumulerende aktiefonde (dvs. de der ikke udbetaler udbytte) samt udenlandske ETF’er beskattes som kapitalindkomst hvis ikke de har ansøgt Skat om at blive beskattet som aktieindkomst. Skat udgiver årligt en liste over aktiebaserede investeringsselskaber, og det gælder således om at finde dem der ikke optræder herpå.

Vi er således kommet frem til, at så længe vores barn ikke bruger sit personfradrag, kan dette bruges til at modregne et evt. årligt investeringsafkast beskattet som kapitalindkomst. Dette vil være investeringer i obligationsprodukter og i visse aktiebaserede investeringsprodukter. Hvis afkastet er mindre end personfradraget, er det helt skattefrit.

To skatteprincipper

Ligesom der er to typer af beskatninger af investeringsindkomst, er der også to principper for, hvornår skatten skal betales:

Der er fordele og ulemper ved de to principper, som afhænger af ens individuelle skatteforhold, men lige præcis ift. børn, der ikke bruger deres personfradrag, er der bogstaveligt talt guld at hente.

Sådan opnår dit barn et skattefrit afkast

Nu har vi endelig byggestenene til at forklare, hvornår dit barn kan opnå et skattefrit afkast.

Man skal således investere i produkter beskattet som kapitalindkomst dvs. obligationsbaserede produkter samt akkumulerende danske investeringsfonde eller ETF’er. Bruger dit barn ikke sit personfradrag, vil dette kunne bruges til at modregne evt. investeringsafkast. Da investeringsprodukterne lagerbeskattes, bliver skatten betalt hvert år, men da personfradraget (ofte) er større end investeringsafkastet, vil den årlige skat være 0 kr. Når investeringerne en dag skal sælges, kan dette ske uden at betale yderligere skat.

*Tobi yder ikke skatterådgivning, og dette skal derfor alene ses som vejledning. Det er op til dig at sikre den korrekte beskatning af dine investeringer. Såfremt du ønsker specifik skatterådgivning, opfordres du til at søge særskilt rådgivning.

Sidst opdateret Feb 16, 2022

Har du stadig spørgsmål?

Fik du svar eller brænder du stadig inde med spørgsmål? Du er velkommen til at chatte med os, skrive til eller ringe til os på 70 60 56 40

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V