Sammenlign Tobi

Er Tobi en børneopsparingskonto?

Tobi er en investeret børneopsparing, men ikke at sammenligne med en børneopsparingskonto, som du kender fra banken.

Med Tobi investerer vi automatisk dit barns opsparing ud fra din valgte investeringsprofil - og i modsætning til en traditionel børneopsparingskonto, er der med en Tobi-konto ingen begrænsninger på, hvor mange penge, I kan spare op om året eller i alt.

Så længe dit barn ikke bruger sit frikort, kan vi anbefale en sammensætning af investeringsprodukter, som kan give et skattefrit afkast. Har du allerede en børneopsparingskonto i banken, kan du sagtens beholde den og oprette en Tobi-konto ved siden af.

Vi arbejder desuden på, at det bliver muligt at få din nuværende børneopsparingskonto ind i Tobi, så du kan få et samlet overblik ét sted.

January 28, 2022

Har du stadig spørgsmål?

Fik du svar eller brænder du stadig inde med spørgsmål? Du er velkommen til at chatte med os, skrive til eller ringe til os på 70 60 56 40

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V