Sammenlign Tobi

Hvad er forskellen på Tobi og investering gennem banken?

Den traditionelle børneopsparingskonto kan være rigtig fin for mange, men har nogle begrænsninger som kan gøre den besværlig i praksis for travle børnefamilier.

Fordele og begrænsninger ved børneopsparingskontoen

Beløbsgrænser

Først og fremmest er det kun muligt at indbetale 6.000 kr. om året på en børneopsparingskonto i banken og maksimalt 72.000 kr. i alt. Det betyder at skulle ens barn ét år modtage en større pengegave, så må man enten dele indbetalingen op eller have en konto mere til den overskydende del. Det betyder også, at hvis man har mulighed for, at indbetale det maksimale hvert år, og startet ved barnets fødsel, så kan man ikke indbetale mere efter 12 år, og så skal man alligevel have en konto mere.

Kun én børneopsparingskonto pr. barn

Det er kun muligt at have én børneopsparingskonto per barn, så hvis f.eks. bedstemor allerede har oprettet en børneopsparingskonto til barnet i banken, så er det ikke muligt for barnets forældre at oprette endnu en børneopsparing. Derudover kan det blive bøvlet for forældrene, hvis de er kunder i en anden bank end bedstemor, for så har de ikke adgang til kontoen. De vil ikke kunne se indeståender på kontoen og det er sværere at være i kontrol med om indskud bliver investeret og i fald de gør hvilken risikoprofil, der investeres ud fra. Endelig ligger der også noget menneskeligt i, at nu har bedstemor "taget" børneopsparingskontoen og så får man måske ikke lige gjort andet.

Bindingsperiode

Der vil også altid være en bindingsperiode på en traditionel børneopsparingskonto. Det kan for nogle være rigtig god ide, men er samtidig også en begrænsning såfremt man ønsker, at børnenes opsparinger skal bruges tidligere eller forvaltes anderledes. Her er det lidt mere smag og behag.

En klar fordel ved børneopsparingskontoen er at renter, udbytter og afkast på den traditionelle børneopsparingskonto er skattefri. Det er dog også muligt at opnå et skattefrit afkast på en Tobi-konto - det skriver vi mere om her:

Hvis opsparingen skal investeres

Skal man i gang med at investere kræver det tit at man kommer ned i banken eller booker et online møde, hvilket kan være svært at koordinere i en travl hverdag.

Svært at få rådgivning til et barn

Grundet begrænsninger på indskud på børneopsparingskontoen er børnenes opsparinger i banken typisk relativt små, hvilket medfører at det kan være svært at få investeringsrådgivning til børnenes opsparinger. I flere banker er det slet ikke muligt.

Ofte dyre produkter, gebyrer og omkostninger

I de banker, som tilbyder investering af børneopsparingskontoen, er det ofte kun muligt at vælge bankens egne investeringsprodukter, som ofte er ret dyre. Har man mulighed for at investere selv, skal man i stedet betale et depotgebyr og handelsomkostninger, som kan æde hele det afkast man ellers måtte have skabt.

Tidsforbrug og uvished

Det betyder, at mange ofte vælger selv at investere barnets opsparing enten gennem banken eller gennem online handelspatforme. Det betyder desværre, at man på mange områder er overladt til sig selv og derfor skal bruge en masse tid på at researche de rigtige investeringsprodukter. Her skal man holde tungen lige i munden, da ens barn ellers hurtigt kan ende med at betale unødigt i skat. Og igennem årene er det også vigtigt at man løbende holder øje med investeringen, så risikoprofilen hele tiden passer til tidshorisonten.

Hvordan skiller Tobi sig ud?

Tobi er lavet for at gøre op med ovenstående. Tobi er for dig, der gerne vil investere dit barns opsparing, men ikke vil stå med alle bekymringerne selv ift. at vælge de rigtige investeringer og investere korrekt ift. at opnå skattefrit afkast.

Tobi er således skræddersyet til de behov, som børnefamilier har. Herudover arbejder vi bl.a. på at gøre det muligt for bedsteforældre også at få et login, så de også kan følge med i barnets Tobi-opsparing. Indtil videre kan man som forælder vælge at dele barnets kontonummer med bedsteforældre eller andre i familien, som ønsker at bidrage til barnets opsparing.

October 13, 2022

Har du stadig spørgsmål?

Fik du svar eller brænder du stadig inde med spørgsmål? Du er velkommen til at chatte med os, skrive til eller ringe til os på 70 60 56 40

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V