Sammenlign Tobi

Hvorfor skal jeg bruge Tobi i stedet for en bedsteforældre-/børnebørnskonto?

En Tobi-konto giver alle i familien mulighed for at følge med i dit barnebarns opsparing. I Tobi bliver indbetalinger automatisk investeret ud fra forældrenes valgte risikoprofil, og for de fleste børn kan vi gøre investeringsafkastet skattefrit ligesom på børneopsparingskontoen. Det giver dit barnebarn mulighed for et større afkast, end hvis I vælger at spare kontant op i banken.

Der er modsat de fleste bedsteforældre- / børnebørnskonti ingen begrænsninger på, hvor meget I må overføre til kontoen. Det kan være en fordel, hvis I f.eks. vil give jeres barnebarn en større pengegave eller et arveforskud.

Hvis I allerede har oprettet en børnebørnskonto, skal du tale med banken om muligheden for at flytte indestående over til Tobi. Hvis ikke banken tillader dette, kan barnet stadig have en Tobi-konto ved siden af, som forælderen da opretter.

Vi arbejder desuden på, at bedsteforældre også snart vil kunne følge med i udviklingen af indskuddet.

January 28, 2022

Har du stadig spørgsmål?

Fik du svar eller brænder du stadig inde med spørgsmål? Du er velkommen til at chatte med os, skrive til eller ringe til os på 70 60 56 40

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V