Kom i gang

Hvordan kommer jeg i gang?

Når du er klar til at oprette en Tobi-konto til dit barn, skal vi bruge:

Derefter stiller vi dig nogle spørgsmål om dit syn på investering. Når du har svaret på spørgsmålene og givet en tidshorisont på investeringen, kommer vi med vores anbefaling til en investeringsprofil, ligesom du får dit barns personlige bankkontonummer.

Herefter kan du og resten af familien overføre penge til Tobi-kontoen, som bliver investeret automatisk den efterfølgende handelsdag. Du kan også sætte en fast overførsel i din netbank, så der automatisk går penge ind på Tobi-kontoen hver måned.

Vi sikrer løbende, at dit barns portefølje følger din valgte investeringsprofil, så du altid er i kontrol med udviklingen. Dertil vil vi også over tid komme med anbefalinger til at nedjustere risikoen i takt med, at tidspunktet for den forventede udbetaling nærmer sig.

March 13, 2024

Har du stadig spørgsmål?

Fik du svar eller brænder du stadig inde med spørgsmål? Du er velkommen til at chatte med os, skrive til eller ringe til os på 70 60 56 40

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V