Sammenlign Tobi

Hvem samarbejder Tobi med?

Tobis samarbejdspartnere sørger sammen med os for, at dit barns opsparing er garanteret en sikker og professionel tilgang.

Nikolaj Holdt Mikkelsen

Nikolaj Holdt Mikkelsen er en af landets førende uafhængige investeringseksperter og tidligere chefanalytiker hos Morningstar. Nikolaj har været med til at udarbejde Tobis investeringsprofiler og indgår løbende i arbejdet med at optimere disse.

Fundmarket

Fundmarket er den handelssplatform vi samarbejder med, og det er herigennem investeringer på vegne af dit barn foretages. Fundmarket administrerer investeringsfonde for mere end 1,3 mia. kr.

Fundmarkets ejere har igennem de sidste 20 år leveret software og rådgivning til til nogle af de største investeringsforeninger i Danmark, herunder SEBinvest, Formuepleje, Danske Capital og Nordea Invest.

Optimal Invest

Optimal Invest forvalter de investeringsafdelinger, som Tobi investerer i på Fundmarket. Optimal Invest varetager nogle af Danmarks billigste uafhængige investeringsafdelinger med de bedste ratings i Europa på Morningstar i både afkast og ansvarlighed.

March 13, 2024

Har du stadig spørgsmål?

Fik du svar eller brænder du stadig inde med spørgsmål? Du er velkommen til at chatte med os, skrive til eller ringe til os på 70 60 56 40

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V