Kom i gang

Hvad er fordelen ved at investere børneopsparingen?

Renten på børneopsparinger i banken er historisk lav og sammen med inflation, er det faktisk med til at udhule værdien af dit barns opsparing Det er derfor en god ide at kigge på at investere i stedet. Faktisk kan dit barns opsparing fordobles ved at sælge investering i stedet for kontant opsparing.

Fordele ved at investere børneopsparingen:


Det er netop af præcis de samme årsager, at vi voksne investerer vores pensioner gennem pensionsselskaber frem for at lade pengene stå kontant på en konto.

*Al investering er forbundet med risiko, og da vi ikke kan spå om fremtiden, kan vi ikke give et garanteret afkast. Vi kan dog fortælle, at historisk set har der været et positiv afkast på 6 % over de sidste 20 år, også selvom vi har været igennem en finanskrise og dotcom-boble.  Du kan læse mere om forventninger til afkast på
www.afkastforventninger.dk

February 11, 2022

Har du stadig spørgsmål?

Fik du svar eller brænder du stadig inde med spørgsmål? Du er velkommen til at chatte med os, skrive til eller ringe til os på 70 60 56 40

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V