Skat

Hvornår kan jeg som forælder blive beskattet?

Det er om at holde tungen lige i munden når det handler om skat og investering - især når det er på vegne af børn 🙄 Hos Tobi har vi heldigvis gjort det så enkelt som muligt: det er altid dit barn, der bliver beskattet.

Dét er hensigtsmæssigt af flere årsager f.eks. er det  muligt at bruge dit barns personfradrag til at opnå et skattefrit investeringsafkast. Dertil bliver din personlige indkomst ikke påvirket. Herunder beskatningen af dine evt. egne investeringer. Og måske vigtigst af alt: så er det bare nemmere for alle 🤗

Lad os kort uddybe hvordan de danske skatteregler overordnet set hænger sammen og hvordan Tobi forenkler det for dig:

Udgangspunktet er, at beskatningen ved investering på vegne af børn sker hos dit barn uanset hvem pengene kommer fra. Dog gælder det at hvis du som forælder givet en pengegave til dit barn så er du skattepligtig af hhv. renter og udbytter til og med det år dit barn fylder 18 år. Du er dog ikke skattepligtig af en evt. kursgevinst, da denne fortsat er skattepligtig hos dit barn. Sikke en mundfuld 😳

Hos Tobi er alle de investeringsafdelinger vi anbefaler akkumulerende. Det betyder at evt. renter og udbytter automatisk geninvesteres i investeringsafdelingerne. På den måde bliver der aldrig udbetalt renter og udbytter hvorfor beskatningen altid er hos dit barn 👍


*Tobi yder ikke skatterådgivning, og dette skal derfor alene ses som vejledning. Det er op til dig at sikre den korrekte beskatning af dine investeringer. Såfremt du ønsker specifik skatterådgivning, opfordres du til at søge særskilt rådgivning.

July 13, 2023

Har du stadig spørgsmål?

Fik du svar eller brænder du stadig inde med spørgsmål? Du er velkommen til at chatte med os, skrive til eller ringe til os på 70 60 56 40

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V