Skat

Hvornår kan jeg som forælder blive beskattet?

Udgangspunktet er, at beskatningen sker hos dit barn uanset hvem pengene kommer fra. Under visse omstændigheder gælder det det dog, at man som forælder skal beskattes.

Har du som forælder givet en pengegave til dit barn, som er blevet investeret i en udloddende investeringsafdeling, da vil du som forælder være skattepligtig af evt. renter og udbytter. Du er dog ikke skattepligtig af en evt. kursgevinst, da denne fortsat er skattepligtig hos dit barn.

I Tobi er investeringsafdelingen, der investerer i danske obligationer udloddende, mens resten er akkumulerende. Det vil derfor i visse tilfælde være nødvendigt, at du som forælder efterangiver evt. skat af udbytter på din egen selvangivelse. Du kan læse mere om, hvilke investeringsafdelinger vi investerer i her.

Eksempel baseret på de produkter Tobi anbefaler

Du har som forælder givet en pengegave til dit barn på i alt 20.000 kr. og ud fra dit barns investeringsprofil er 25%, svarende til 5.000 kr., placeret i investeringsafdelingen, der investerer i danske obligationer.

For at forsimple talgymnastikken illustrerer vi kun ift. udbytte, da investeringsafkastet som oftest vil være skattefrit for barnet.

Der udbetales i løbet af året samlet 5% i udbytter, hvilket i dette tilfælde svarer til 250 kr. Det er disse 250 kr. du er skattepligtig af typisk i omegnen af mellem 37-42%. Dvs. skatten i dette tilfælde vil være i omegnen af 100 kr.

Handelsplatformen Fundmarket - som er vores samarbejdspartner - indberetter til Skat i barnets navn. Lige i dette tilfælde vil det således være forælderens ansvar at indberette andelen heraf til Skat, da Fundmarket ikke har mulighed for at vide, hvilket familieforhold indbetaler til barnets konto har med barnet.

Vi arbejder i Tobi på en løsning, så vi kan dig et overblik over dette.


*Tobi yder ikke skatterådgivning, og dette skal derfor alene ses som vejledning. Det er op til dig at sikre den korrekte beskatning af dine investeringer. Såfremt du ønsker specifik skatterådgivning, opfordres du til at søge særskilt rådgivning.

June 13, 2022

Har du stadig spørgsmål?

Fik du svar eller brænder du stadig inde med spørgsmål? Du er velkommen til at chatte med os, skrive til eller ringe til os på 70 60 56 40

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V