Investering

Hvad bliver mit barns opsparing investeret i med Tobi?

Vi investerer automatisk dit barns opsparing i en kombination af et globalt aktieindeks samt danske og globale obligationer. Fordelingen mellem dem afgøres af din risikoprofil og tidshorisonten for dit barns opsparing.

Tobis anbefalinger er baseret på disse investeringsafdelinger:


Afdelingerne forvaltes af Optimal Invest og du kan læse den centrale investorinformation hos Investeringsforeningen PortfolioManager:

I Tobi er vi meget bevidste om, at vores kunder er børn, og derfor har vi også taget et aktivt valg om, hvilke investeringsprodukter vi tilbyder. Derfor er investeringsafdelingerne screenet. Det betyder, at du med investering i Tobi ikke støtter industrier som våben, tobak, atomvåben etc.

Sidst opdateret Feb 11, 2022

Har du stadig spørgsmål?

Fik du svar eller brænder du stadig inde med spørgsmål? Du er velkommen til at chatte med os, skrive til eller ringe til os på 70 60 56 40

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V