Investering

Hvad bliver mit barns opsparing investeret i med Tobi?

Indbetalinger til dit barns Tobi-konto bliver automatisk investeret i en kombination af et globalt aktieindeks samt danske og globale obligationer. Fordelingen mellem dem afgøres af din risikoprofil og tidshorisonten for hvert af dine børns opsparinger.

Tobis anbefalinger er baseret på disse investeringsafdelinger:

Afdelingerne ligger under den danske investeringsforening PortfolioManager og de forvaltes alle af Optimal Invest.

I Tobi er vi meget bevidste om, at vores kunder er børn, og derfor har vi også taget et aktivt valg om, hvilke aktiebaserede investeringsprodukter vi tilbyder.

Begge de aktieafdelinger, som vi tilbyder klassificeres som et artikel 8-produkt, jf. EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”). Vores aktieprodukter tager derudover højde for de væsenligste negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorer via den løbende screening fra ETF udbydernes side af deres ESG Enhanced, SRI og ESG investeringsprodukter. De finansielle produkter er med til at fremme miljømæssige og/eller sociale karakteristika og næsten alle ETF’ere for globale aktier er §8 fonde.

Aktieprodukterne består af ETF’er baseret på ESG, ESG Enhanced og SRI investeringer til at fremme miljømæssige og sociale karakteristika:

Selskaber udvælges og vægtes efter et “Best in Class” princip inden for de enkelte brancher. Den samlede estimerede CO2 reduktion er pt. ca. 35%.

June 5, 2024

Har du stadig spørgsmål?

Fik du svar eller brænder du stadig inde med spørgsmål? Du er velkommen til at chatte med os, skrive til eller ringe til os på 70 60 56 40

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V