Investering

Kan jeg selv investere igennem Tobi?

Nej, det er ikke muligt selv at investere igennem Tobi. Vi finder den helt rigtige investeringsprofil til dig og dit barn, samt investerer automatisk og løbende optimerer dit barns investering.

Når du selv investerer på vegne af dit barn, er der mange regler omkring Skat; som du skal kende til for at sikre, at afkastet bliver skattefrit.  Vi sørger desuden for, at dit barns investering er sammensat på en måde, hvor vi sikrer et skattefrit afkast, så længe dit barn ikke bruger sit frikort.

March 13, 2024

Har du stadig spørgsmål?

Fik du svar eller brænder du stadig inde med spørgsmål? Du er velkommen til at chatte med os, skrive til eller ringe til os på 70 60 56 40

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V