Risiko

Hvordan vælger jeg en risikoprofil?

Når du opretter en Tobi-konto til dit barn, stiller vi dig spørgsmål om investering og risiko. Når du har svaret på spørgsmålene og givet en tidshorisont på investeringen, kommer vi med vores anbefaling til en risikoprofil.

Er du stadig i tvivl om det er den rigtige risikoprofil for dig, kan du skrive til os på hej@tobi.dk. Så skal vi gøre vores bedste for at besvare dine spørgsmål.

Det er også muligt at investere ud fra en anden risikoprofil end den vi har anbefalet. Vær dog opmærksom på, at da bortfalder vores rådgivningsansvar som investeringsrådgivere.

March 13, 2024

Har du stadig spørgsmål?

Fik du svar eller brænder du stadig inde med spørgsmål? Du er velkommen til at chatte med os, skrive til eller ringe til os på 70 60 56 40

Oplysninger på Tobis hjemmeside udgør ikke investeringsrådgivning eller skatterådgivning og kan ikke i sig selv danne grundlag for beslutning om investering i Investeringsafdelinger eller andre finansielle instrumenter. Alle informationer på Tobis hjemmeside læses på eget ansvar og Tobi er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager alene på baggrund af oplysninger på Tobis hjemmeside.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Tobi ApS • CVR-nr. 38585231 • Skelbækgade 2, 6. sal • 1717 København V